BACHELOR OF SCIENCE IN LIVE SOUND TECHNOLOGY B.Sc (Hons)180 ECTS

Cursos Presencials
3 anys
6.375 €
Precio mostrado correspondiente al primer año.
Barcelona
28 de setembre
Descripció

Aquesta titulació superior consta de tres anys de durada, et proporcionarà els més amplis coneixements relacionat a la part tècnica de la indústria musical per a instal·lar, operar i personalitzar sistemes moderns d'àudio, en particular per a esdeveniments en viu.

Tindràs l'oportunitat de desenvolupar habilitats especialitzats en estudis d'enregistrament de ràdio i àudio, cabines Foley, sistemes de mescla digital i canals. A altre de poder practicar amb un vehicle de transmissió HD exterior, per a millor conèixer la radiodifusió.

La titulació obtinguda és doble. El Diploma de Microfusa de Tècnic de So, més el de Bachelor (BSc Hons) in Live Sound Technology, per la Solent University. Una titulació de Grau Universitari reconeguda per l'EEES (Espai Europeu d'Estudis Superiors) i correspon a 180 ECTS.

Els dos primers anys es realitzen en la seu de l'escola Microfusa, a Barcelona i el tercer any (level 6) s'acaba la titulació superior tecnològica en la Solent University

La nostra metodologia basada en l'aprenentatge "blended learning" et proporcionarà les més altes competències per a convertite en un professional preparat per a treballar en instal·lacions de so professional: la sonorització d'espectacles, platons de televisió, live streaming, etc. i esdeveniments que es produeixin en viu o gravats.

La millor oportunitat per fer de la teva passió la teva professió.

Temari
Per a la realització del Bachelor of Science in Live Sound Technology s'ha de completar el següent:
 • Diploma de Tècnic de So (Microfusa) + Level 6 course Live Sound Technology (Solent University) 

Diploma de Tècnic de So - a Microfusa

1er any
 
En aquest primer any els coneixements principals giren entorn dels conceptes de tecnología musical, l'ús de la noves tecnologies i l'enregistrament en estudi.
 
 • Tecnologia d'àudio.
 • Fonaments electrònics i principis de la física i l'acústica.
 • Tècniques d'enregistrament i mescla.
 • Teoria de la música.
 • Programari d'àudio I Apple Logic 101, Protools 101 i 110. (titulació oficial dels fabricants)
 • Història de la música.

 
2º any
 
Durant aquest any es treballessin àrees específiques dins de l'entorn professional del so.
 
 • Post-producció d'àudio per a cinema i televisió.
 • Àudio multicanal i 3D 
 • Mastering 
 • So en viu (Classes en Sala Apol·lo de Barcelona)
 • Indústria de la música 
 • Teoria de la música II 
 • Programari d'àudio II Protools 201, 210P (Post-producció), 210M (Música).
 • Inglés (IELTS)
Consultar el temari del Diploma en Tècnic de So més detallat, aquí.

3er año - Level 6 en Live Sound Technology a Solent University

Unitats Obligatòries:

 • Media Technology Project
 • Live Sound Technologies
 • Event Management

Unitats Opcionals (una a escollir)

 • Audio Systems Design
 • Sound for Video and Computer Games
 • Audio Post-Production
 • Languages
 • Audio Acoustic Design
Pots consultar més informació sobre el B.Sc Live Sound Technology (recorda que accediràs al tercer any, que correspon al "level 6" en un grau a Anglaterra. course, aquí.
 
*L'adreça de Solent University, es reserva el dret de modificar aquest temari.
Requisits
Per poder ingressar en la Solent University, per poder finalitzar així un estudi de Grau universitari els requisits d'accés són;
 
Acadèmics
 • Estudis de Batxillerat. Alumnes majors de 21 anys amb estudis inferiors han de realitzar una entrevista amb el director del curs. 
 • Superar satisfactòriament les assignatures del Diploma cursat en Microfusa, segons els requeriments del centre.
 • Nivell d'anglès IELTS amb qualificació de 6, amb un a qualificació mínima de 5'5 en cadascun dels seus components (lectura, gramàtica, conversa i audició)
 
Tots aquests requisits s'han de complir al moment de realitzar la inscripció a la universitat, que sol ser el mes de juny anterior al seu inici. Això permet a l'alumne acabar d'aconseguir el seu nivell d'Inglés i, en algun cas acabar amb els estudis de Batxillerat. 

Materials

 • El curs ofereix tot els materials necessaris per realitzar-ho, així com la disponibilitat d'estudis per fer pràctiques lliures per a l'estudi i aprenentatge del curs.
Horari
La metodologia empleada en el curs presencial està basada en el format blended learning, mitjançant activitats que es desenvolupen en part al campus virtual i en part a les aules i estudis. Aquestes activitats involucren pràctiques col·laboratives, classes magistrals, fòrums de discussió i projectes en grup entre unes altres. Els continguts estan accessibles en línia, poden consultar-se a qualsevol moment i en qualsevol dispositiu (ordinador, tableta i mòbil) i es autoevaluan.
Els fòrums de debat estimulen l'esperit crític i l'intercanvi d'idees. Les pràctiques i projectes tenen com a objecte l'aprenentatge learning by doing i el treball col·laboratiu amb altres alumnes. Tot això està supervisat i guiat per professors i tutors altament especialitzats i amb gran experiència.

Les classes del Diploma de Tècnic de so es realitzen en torn de matins i s'imparteixen en un horari comprès entre les 8:30h a les 14:30h, de dilluns a divendres. El curs compta amb unes 2.000 hores repartides entre les hores de classes teòriques, pràctiques i projectes assistits i les hores d'estudi propi i pràctiques personals.


A manera d'orientació, es realitza la següent relació de classes setmanals:

 • Classes de Producció/sonorització - 9 hores setmanals
 • Software específic. (Apple Logic i Avid Protools) - 3 hores setmanals
 • Classes d'història de la música, produccions musicals i indústria musical - 3 hores setmanals
 • Llenguatge musical. - 3 hores setmanals
 • Anglès (convalidable) - 3 hores setmanals
 
La resta de les hores lectives s'han de destinar per estudiar i realitzar els exercicis i/o projectes sol·licitats durant el trimestre. Per a això disposa d'accés a aules i estudis (depenent del nivell del curs es proporcionen uns o uns altres).

Observacions

 • Màxim de places disponibles: 24 alumnes.
 • Les reserves es realitzen per rigorós ordre de sol·licitud.
 • Aquest curs requereix un mínim de 8 alumnes
 
Mètodes de pagament
Opció: Pagament al comptat 
 
 • Reserva de la plaça: 300€
 • 1er any: pagament únic 2: 5.950€
 • 2º any: pagament únic 2: 5.950€
 
Total dels dos anys en modalitat de pagament, al comptat = 12.200€

Opció: Finançat 1

1er Any
 
 • Reserva de la plaça: 300€
 • 1er pagament 2: 1.420€
 • 8 pagaments: 595€ (novembre a juny)
 
Any
 
 • 1er pagament2: 1.420€
 • 8 pagaments: 595€ (novembre a juny)
 
Total dels dos anys en modalitat de pagament, finançat = 12.660€

Observacions

1. Per accedir al servei de finançament són imprescindibles les dades bancàries d'un compte a Espanya. Tipus d'interès TIN 5%, TAE 5,11%. Els pagaments es tramitaran per banc o caixa amb venciment mensual el dia 5 de cada mes, excepte el primer que es farà en efectiu.

 
2. La data límit per realitzar el primer pagament o pagament únic és el 15 de setembre 2020.
 
El cost inclou ampli material didàctic, propi de l'escola, en format campus virtual propi.
 
També inclou els llibres (físics o electrònics), sol·licitats pels fabricants per als cursos oficials, així com les taxes d'exàmens per a aquests cursos oficials.
 
Les taxes d'exàmens de Microfusa i dels cursos oficials també estan inclosos amb la possibilitat de realitzar fins a dues proves per cada període (trimestre) en cas que l'alumne/a no hagués superat en primera convocatòria (excepte para la certificació oficial d'Apple Logic que, en el cas d'haver de realitzar una segona convocatòria, s'haurà d'abonar 75€ en concepte de taxa d'examen)

3º any - Level 6 course Live Sound Technology - Solent University

 
El cost d'aquest curs s'ha d'afectuar en aquesta universitat. El cost habitual d'un any lectiu en una universitat anglesa és de 9.250 Lliures. El govern del Regne Unit disposa de sistema de finançament molt avantatjosos per a ciutadans europeus. Això inclou el préstec del valor del curs (que sol ingressar directament a la Universitat). L'alumne ha de retornar aquest import segons les següents condicions* (resumides):
 • Es comença a retornar el préstec a partir del moment que l'estudiant treballa i obté uns ingressos superiors a les 21.000 Lliures. L'interès aplicat és molt baix (sobre el 2'5%)
 • Es disposa d'un termini de fins a 30 anys, en el cas de no haver pogut satisfer el pagament en 30 anys, el deute queda cancel·lada sense més reclamació.
 
*aquestes condicions són aproximades i poden variar cada any, subjectes a la condicions del Govern del Regne Unit.
 
Per a més informació consulta els següents paginas web: