BACHELOR OF ARTS IN POPULAR MUSIC PRODUCTION B.A (Hons) 180 ECTS

Cursos Presencials
3 anys
6.375 €
The price shown for the first year.
Oberta inscripció octubre 2020
Barcelona
28 de setembre
Descripció

Aquesta titulació superior consta de tres anys de durada i et proporcionarà els més amplis coneixements relacionats amb el món de la producció musical. 

Arribaràs a dominar i treballar l'entorn de la producció de la música electrònica, i l'estudi d'enregistrament. També desenvoluparem les teves habilitats crítiques mitjançant l'anàlisi del perquè i el com de les produccions musicals populars. 

L'entorn de treball que trobaràs disposa d'aules totalment equipades, estudis d'enregistrament analògics i digitals i estudis de producció i creació sonora. 

Els dos primers cursos es realitzen en Microfusa, a Barcelona i continuant amb el Top Up course (un any), en la Solent University, l'accés de la qual és directe. Una excel·lent oportunitat per conèixer un mercat musicalment reconegut i alhora aconseguir un alt nivell en llengua anglesa.

La titulació obtinguda és doble. El Diploma de Microfusa en Producció Musical o en Tècnic de So, més el de Bachelor of Arts (Hons) in Popular Music Production per la Solent University. Una tiulació de Grau Universitari reconeguda per l'EEES (Espai Europeu d'Estudis Superiors) i correspon a 180 ECTS.

La millor oportunitat per ser un bon Productor Musical.

Temari

Per a la realització d'aquesta Titulació Superior es pot escollir entre dos itineraris diferents:

Itinerari A- Diploma de Producció Musical (Microfusa) + Top up course Popular Music Production (Solent University)

Itinerari B- Diploma de Tècnic de So (Microfusa) + Top up course Popular Music Production (Solent University)


Itinerari A - PRODUCCIÓ MUSICAL

1er any.

En aquest primer any els coneixements principals giren entorn de la introducció a la Producció de Música Electrònica i l'ús de les noves tecnologies en la música en general.

Tecnologia d'àudio.

Instruments electrònics i seqüenciació.

Producció musical.

Creació de sons.

Història de la música.

Anàlisi de produccions musicals.

Teoria i llenguatge musical.

Anglès

Programari:

- Certificació oficial de Ableton Live - 101.

- Programa de Certificació Apple Logic Pro 101

- Programa de Certificació Steinberg Cubase 101

any

Durant aquest any ens centrarem en els conceptes tècnics necessaris per
aprendre tot l'equipament tècnic dels estudis d'enregistrament
professionals. Treballarem a fons les tècniques d'enregistrament
d'instruments acústics i la mescla musical sobre suports físics
analògics i digitals. Finalitzarem el treball amb una producció musical
pròpia que inclou des de l'enregistrament, fins a la promoció del grup o
artista amb el qual treballarem.

Tecnologia d'àudio

So i acústica

Anàlisi de produccions musicals.

Enregistrament en Estudi.

Màstering Digital.

Indústria musical.

Producció EDM.

Teoria i llenguatge musical.

Anglés.

Projectes i exercicis.

Programari.

- Curs oficial Avid Protools 101.

- Certificació Avid Protools 110 (certificació oficial AVID Usuari).

- Curs oficial Avid Protools 201.

(consultar el temari del Diploma en Producció Musical més detallat aquí)

3er any (Top up en Solent University)

Tècniques avançades d'estudi.

Estratègies musicals i construcció de la teva carrera.

Projecte principal.

Breu projecte en directe.

Opcionals:

Cultura de festivals
Música per a pel·lícules
Música de consum
Dossier de composició musical
Producció de Música experimental
Producció avançada de música en directe
Música
i Post-producció d'àudio.
Música Popular: Tecnologia i Producció
Freelancing en Solent Creatives.
Creatiu empresarial Freelance Practice Curriculum Plus.

Pots veure més informació sobre el Top Up course aquí

* La direcció de la Solent University es reserva el dret de modificar aquest temari.


Itinerari B - TÈCNIC DE SO

1er any

Aquest primer any treballarem els fonaments relacionats amb l'aspecte físic
del so i la tecnologia, el seu equipament i el sistema de conexionat.
Avançarem sobre els sistemes de sonorització professionals i aprofundim
sobre l'ús de les eines que ens permeten treballar i modificar el
senyal d'àudio tant en l'entorn digital com a analògic. Finalment,
posarem en pràctica els conceptes apresos anteriorment, gravant músics
en l'estudi d'enregistrament i barrejant les pistes d'àudio fins a
aconseguir un producte finalitzat.

Tecnologia d'àudio

So i acústica.

Enregistrament en estudi.

Informàtica musical i instruments virtuals

Història de la música

Anàlisi de produccions musicals

Teoria i llenguatge musical

Anglès

Programari:

- Certificació oficial d'usuari d'Apple Logic - 101

- Certificació oficial d'usuari de Avid Protools - 110

any

Durant el segon any del Diploma de Tècnic de So treballarem les tècniques utilitzades per a la sonorització i la post-producció d'àudio en entorns audiovisuals (cinema, TV, internet...)

El segon trimestre disposa de dos blocs de treball: d'una banda les
tècniques de sonorització i mescla per a sistemes multicanal, per un
altre, les tècniques i coneixements sobre els sistemes de màstering d'àudio.

Acabem els dos anys del Diploma amb l'especialització com a tècnic de so en directe (viu), on aprenem a sonoritzar
músics i bandes en directe. Realitzarem unes 40 hores de classe a la
Sala Apol·lo de Barcelona. En finalitzar el trimestre els alumnes sonoritzaran la festa de final de curs a la mateixa sala.

Post-producció d'àudio

Sistemes multi-canal

Masterització d'àudio

Sonorització de concerts

Anàlisis de produccions musicals

Indústria musical

Teoria i llenguatge musical

Anglès

Projectes

Programari:

- Certificació oficial d'Operador de Avid Protools ( cursos 201, 210P i 210M)

(consultar el temari del Diploma de Tècnic de So més detallat aquí)

* Microfusa es reserva el dret de modificar el temari, sempre segons criteri de l'Adreça acadèmica de Microfusa i darrere de la seva millora i actualització.

3er any (Top up en Solent University)

Tècniques avançades d'estudi.

Estratègies musicals i construcció de la teva carrera.

Projecte principal.

Breu projecte en directe.

Opcionals:

Cultura de festivals
Música per a pel·lícules
Música de consum
Dossier de composició musical
Producció de Música experimental
Producció avançada de música en directe
Música
i Post-producció d'àudio.
Música Popular: Tecnologia i Producció
Freelancing en Solent Creatives.
Creatiu empresarial Freelance Practice Curriculum Plus.

Pots veure més informació sobre el Top Up course aquí

* La direcció de la Solent University es reserva el dret de modificar aquest temari.

Requisits
Per poder ingressar en la Solent University, per poder finalitzar així un estudi de Grau universitari els requisits d'accés són;
 
Acadèmics
 • Estudis de Batxillerat. Alumnes majors de 21 anys amb estudis inferiors han de realitzar una entrevista amb el director del curs. 
 • Superar satisfactòriament les assignatures del Diploma cursat en Microfusa, segons els requeriments del centre.
 • Nivell d'anglès IELTS amb qualificació de 6, amb un a qualificació mínima de 5'5 en cadascun dels seus components (lectura, gramàtica, conversa i audició)
 
Tots aquests requisits s'han de complir al moment de realitzar la inscripció a la universitat, que sol ser el mes de juny anterior al seu inici. Això permet a l'alumne acabar d'aconseguir el seu nivell d'Inglés i, en algun cas acabar amb els estudis de Batxillerat. 

Materials

 • El curs ofereix tot els materials necessaris per realitzar-ho, així com la disponibilitat d'estudis per fer pràctiques lliures per a l'estudi i aprenentatge del curs.
Horari
La metodologia empleada en el curs presencial està basada en el format blended learning, mitjançant activitats que es desenvolupen en part al campus virtual i en part a les aules i estudis. Aquestes activitats involucren pràctiques col·laboratives, classes magistrals, fòrums de discussió i projectes en grup entre unes altres. Els continguts estan accessibles en línia, poden consultar-se a qualsevol moment i en qualsevol dispositiu (ordinador, tableta i mòbil) i es autoevaluan.
Els fòrums de debat estimulen l'esperit crític i l'intercanvi d'idees. Les pràctiques i projectes tenen com a objecte l'aprenentatge learning by doing i el treball col·laboratiu amb altres alumnes. Tot això està supervisat i guiat per professors i tutors altament especialitzats i amb gran experiència.

Per a les classes del Diploma Producció Musical hi ha disponibles 3 torns horaris:

 • Horari de matins: Les classes es realitzen en horari comprès entre les 8:30h a les 14:30h, de dilluns a divendres.
 • Horari partit: Les classes es realitzen en horari comprès entre les 10:00h a les 14:30h i les 16:00h a 19:00h, de dilluns a divendres.
 • Horari de tardes: Les classes es realitzen en horari comprès entre les 16:00h a les 22:00h.

Les classes del Diploma de Tècnic de so es realitzen en torn de matins i s'imparteixen en un horari comprès entre les 8:30h a les 14:30h, de dilluns divendres.


El curs compta amb unes 2.000 hores repartides entre les hores de classes teòriques, pràctiques i projectes assistits i les hores d'estudi propi i pràctiques personals.


A manera d'orientació, es realitza la següent relació de classes setmanals:

 • Classes de Producció/sonorització - 9 hores setmanals
 • Software específic. (Apple Logic i Avid Protools) - 3 hores setmanals
 • Classes d'història de la música, produccions musicals i indústria musical - 3 hores setmanals
 • Llenguatge musical. - 3 hores setmanals
 • Anglès (convalidable) - 3 hores setmanals
 
La resta de les hores lectives s'han de destinar per estudiar i realitzar els exercicis i/o projectes sol·licitats durant el trimestre. Per a això disposa d'accés a aules i estudis (depenent del nivell del curs es proporcionen uns o uns altres).

Observacions

 • Màxim de places disponibles: 24 alumnes.
 • Les reserves es realitzen per rigorós ordre de sol·licitud.
 • Aquest curs requereix un mínim de 8 alumnes
Mètodes de pagament
Opció: Pagament al comptat 
 
 • Reserva de la plaça: 300€
 • 1er any: pagament únic (2): 5.950€
 • 2º any: pagament únic (2): 5.950€
Total dels dos anys en modalitat de pagament, al comptat = 12.200€

Opció: Finançat (1)

 
1er Any
 
Reserva de la plaça: 300€
1er pagament (2): 1.420€
8 pagaments: 595€ (novembre a juny)
 
2º Any
 
1er pagament: 1.420€
8 pagaments: 595€ (novembre a juny)
Total dels dos anys en modalitat de pagament, finançat = 12.660€

Observacions

1. Per accedir al servei de finançament són imprescindibles les dades bancàries d'un compte a Espanya. Tipus d'interès TIN 5%, TAE 5,11%. Els pagaments es tramitaran per banc o caixa amb venciment mensual el dia 5 de cada mes, excepte el primer que es farà en efectiu.

2. La data límit per realitzar el primer pagament o pagament únic és el 15 de setembre.
 
El cost inclou ampli material didàctic, propi de l'escola, en format campus virtual propi.
 
També inclou els llibres (físics o electrònics), sol·licitats pels fabricants per als cursos oficials, així com les taxes d'exàmens per a aquests cursos oficials.
 
Les taxes d'exàmens de Microfusa i dels cursos oficials també estan inclosos amb la possibilitat de realitzar fins a dues proves per cada període (trimestre) en cas que l'alumne/a no hagués superat en primera convocatòria (excepte para la certificació oficial d'Apple Logic que, en el cas d'haver de realitzar una segona convocatòria, s'haurà d'abonar 75€ en concepte de taxa d'examen)

3º any - Top-*up course Popular Music Production - Solent University

 
El cost d'aquest curs s'ha d'afectuar en aquesta universitat. El cost habitual d'un any lectiu en una universitat anglesa és de 9.250 Lliures. El govern del Regne Unit disposa de sistema de finançament molt avantatjosos per a ciutadans europeus. Això inclou el préstec del valor del curs (que sol ingressar directament a la Universitat). L'alumne ha de retornar aquest import segons les següents condicions* (resumides):
 • Es comença a retornar el préstec a partir del moment que l'estudiant treballa i obté uns ingressos superiors a les 21.000 Lliures. L'interès aplicat és molt baix (sobre el 2'5%)
 • Es disposa d'un termini de fins a 30 anys, en el cas de no haver pogut satisfer el pagament en 30 anys, el deute queda cancel·lada sense més reclamació.
 
*aquestes condicions són aproximades i poden variar cada any, subjectes a la condicions del Govern del Regne Unit.
 
Per a més informació consulta els següents paginas web: