A l'escola Microfusa podràs obtenir una Titulació Superior homologada per l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

La nostra col·laboració amb l'Escola Superior de Música Jam Session permet obtenir el Títol Superior de Música, especialitat en Sonología. En finalitzar els estudis el/la alumn@ obté la titulació superior de Música en aquesta especialitat, una titulació del Departament de la Generalitat de Catalunya i, per tant, homologada pel Govern d'Espanya. La titulació, equivalent al títol universitari de Grau compta amb 240 ECTS. Aquesta titulació és la primera i l'única reconeguda en tot l'Estat, en l'àmbit de les músiques urbanes, les noves tendències i el Rock.

D'altra banda la Southampton Solent University (Regne Unit) ofereix als alumnes que realitzin els cursos de Microfusa (Diploma de Producció Musical o Diploma de Tècnic de So, de 2 anys de durada cadascun) accedir directament al seu tercer any de carrera universitària Britànica (de 3 anys en total). Aquestes carreres, conegudes com Bachelor (BA(Hons) Bachelor of Arts) són una excel·lent oportunitat per obtenir un Grau universitari equivalent a 180 ECTS.