TÈCNIC DE SO PROFESSIONAL Gravació i mescla

Cursos Online
6 mesos
2.250 € 2.350 €
Plazas limitadas
Rebajado
Matrícula Curs 2019 - 2020 oberta!
Ciutats i convocatòries
Si us plau, espereu...
 • ONLINE - Octubre 2020
 • ONLINE - Enero 2021
Descripció

El curs de Tècnic de So Professional esta orientat a totes aquelles persones que desitgin introduir-se en l’apassionant mon de la tecnologia aplicada al so.
En aquest curs es porta a terme un anàlisis i estudi exhaustiu dels conceptes, eines i habilitats que un professional del so necessita dominar per poder desenvolupar la seva feina.

Per tal d’aconseguir això, es tracten conceptes clau com la pròpia naturalesa del so i la seva forma elèctrica (l’àudio), una gran varietat d’eines per capturar-lo i manipular-lo (micròfons, taules de mescla, DAWs, processadors, altaveus, etc), i també altres processos que hi estan associats com, per exemple, la gravació, mescla, equalització, compressió i mastering, entre d’altres.

Al tractar-se d’un curs online, tota l’activitat es portarà a terme al nostre campus virtual. Accessible des de qualsevol dispositiu personal com pot ser un ordinador, tablet o mòbil. Dins del campus hi trobaràs tots els continguts i recursos necessaris, tasques que hauràs de realitzar i un espai on podràs mantenir discussions en grup i desenvolupar projectes musicals. Et permet contactar tant amb els professors com amb la resta de companys i companyes del teu curs i, també, administrar-te el temps segons les teves necessitats i disponibilitat per tal de gaudir d’una experiència d’aprenentatge satisfactòria i completa.

Temari
 • ELECTRÒNICA I FÍSICA DEL SO
 • CADENA D'ÀUDIO
 • TRANSDUCTORS
 • INFORMÀTICA MUSICAL- MIDI
 • ENREGISTRAMENT DIGITAL
 • ALTAVEUS I MONITORATGE
 • TAULES DE MESCLA 
 • ACÚSTICA MUSICAL
 • ACÚSTICA D'ESPAIS
 • PROCESSADORS
 • SÍNTESI I MOSTREIG
 • AUDICIÓ I VEU
Requisits

Personals

 • Ser major de 16 anys

Tècnics

Per realitzar aquest curs són necessaris els dispositius següents:

 • Interfície d’àudio (dos entrades i dos sortides analògiques)  
 • Micròfon dinàmic i de condensador
 • Auriculars d’estudi
 • DAW (ProTools)

Dedicació setmanal

Hores d’estudi personal de la matèria i la pràctica:

 • Es recomana dedicar entre dotze i divuit hores setmanals, variables segons les activitats programades. 

Metodologia

Aquest curs és íntegrament online, i és una experiència radicalment diferent d’un curs presencial, ja que ni els companys ni els professors estan ubicats al mateix espai ni coincideixen al mateix temps.

Totes les activitats, tant les individuals com les grupals, es duen a terme en un entorn d’aprenentatge virtual, el qual està moderat i dinamitzat per diversos professors especialitzats i amb una extensa experiència professional en les matèries impartides. Aquests, donen suport constant i asseguren una experiència d’aprenentatge completa, estimulant i satisfactòria. El campus virtual és accessible en qualsevol moment, a qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu personal (ordinador, tablet i mòbil), fet que permet una gran flexibilitat en l’experiència d’aprenentatge.

Dins el nostre entorn virtual hi ha diferents activitats d’aprenentatge. D’una banda tenim la consulta de continguts online, que proveeixen els conceptes necessaris per dur a terme les pràctiques. Els qüestionaris autoavaluaves permeten observar el progrés en l’assimilació d’aquets conceptes i avançar cap a altres conceptes i idees més complexes. S’hi inclouen altres mètodes d’avaluació complementàries i individuals com els exercicis d’entrega, relacionats freqüentment amb aspectes tècnics (ús de la DAW, processat, mescla, etc) o amb assajos d’investigació

Per complementar l’autoaprenentatge, el curs fereix algunes classes magistrals (en streaming, en funció de la programació acadèmica) destinades a aprofundir en aspectes pràctics i oferir una visió personalitzada de la temàtica a càrrec dels nostres propis professors, aportant el seu bagatge i experiència personal.

La nostra metodologia també es fonamenta en la realització de projectes, els fòrums de discussió i el treball en grup (en cas de que hi hagi suficients alumnes), els quals es basen en l’aprenentatge learning by doing, la feina corporativa i el desenvolupament de la capacitat crítica en l’anàlisi d’informació com atributs indispensables dels estudiants per la seva futura inserció al món laboral.

La comunicació amb el centre i els professors es pot donar de dos maneres diferents. D’una banda, sense sincronia en el temps, utilitzant el sistema de missatgeria interna o els fòrums i, d’una altra, els xats sincronitzats (a les classes magistrals).

L’avaluació de totes les activitats es recull a un llibret de notes que cada alumne pot consultar per examinar el seu progrés. Degut a què s’avaluen totes les activitats, és indispensable que els alumnes mantinguin un ferm i continuat compromís al llarg del curs. Compromís que es veurà reforçat i recolzat pel seguiment dels tutors i del mateix centre.

Tots els treballs realitzats durant el curs són importants i un dels objectius és reflectir el resultat de l’aprenentatge a un portfoli digital que mostri els projectes i activitats que s’han dut a terme.

Objectius

El curs respondrà a moltes qüestions rellevants en referència a la feina d’un tècnic de so professional, com per exemple:

 • En quins entorns professionals treballa un tècnic de so?
 • Quins són els micròfons més adients per sonoritzar una font sonora? Com es col·loquen?
 • Quins aspectes hem de tenir en compte a l’hora d’equalitzar i comprimir?
 • Com funciona una mescladora?
 • Quines tècniques de gravació existeixen i en quin context podem utilitzar-les?
Horari

Cada any, els cursos online tenen inici al més d’octubre i les activitats i els mòduls formatius es van desenvolupant segons el calendari, per tant els estudiants són els responsables d’administrar el seu temps i la seva dedicació setmanal, tot i que és convenient prendre com a referència la càrrega lectiva especificada a l’apartat de requisits

Les classes magistrals es realitzen en streaming, (en funció de la programació acadèmica) en dies i franges horàries específiques, encara que posteriorment es poden consultar mitjançant les gravacions realitzades d’aquestes.

Mètodes de pagament

Convocatòria Octubre (6 mesos de durada)

 • Reserva de matrícula: 300€
 • Un únic pagament de: 2.050€*

Cost total del curs: 2.350€

OPCIÓ DE FINANCIACIÓ

Pots finançar en 3, 6 o 9 mesos amb Sequra. Per accedir a aquesta opció has de seguir els passos següents:

 • Inicia el procés d’inscripció, fent click a “Matricula’t”
 • Selecciona, a mètodes de pagament, “pagar tot el curs”
 • Omple les teves dades personals
 • Per últim, a la passarel·la de pagament selecciona “Pagament amb Sequra” com a opció de pagament.

Observacions

 • *El pagament del curs s’ha de realitzar abans del 14 de setembre de 2019.
 • Aquest curs té un límit de 20 alumnes per grup.
 • Les places es reserven per ordre d’inscripció.