Matricula 2019 - 2020 oberta !
Ciutats i convocatòries
Si us plau, espereu...
  • Barcelona - Octubre 2020
DISPONIBLE EN:
BARCELONA
Descripció

Sonorització d'Espectacles en Viu, és un curs que pertany a la família de cursos de Tècnic de So de Microfusa. El curs, d'un any de durada, et prepara per treballar en instal·lacions de So Professional en concerts musicals amplificats, tant en la mescla que el públic escoltarà (FOH), com en la mescla que escoltessin els músics (monitors).

El curs disposa d'un gran contingut pràctic, més de la meitat de les hores de classe en grups reduïts, les pràctiques en estudis són de 6 persones. Durant l'últim trimestre realitzem classes pràctiques en sales de concerts, actualment a la Sala Apol·lo de Barcelona.

Durant el període d'aprenentatge obtindràs una sòlida base sobre els sistemes de sonorització, enregistrament, edició i processament d'àudio comú en tots els àmbits del so professional, que van més enllà dels concerts en directe. Així una vegada finalitzat, es pot optar per realitzar qualsevol dels nostres cursos de Nivell 3 dins de la família de Tècnic de So, és a dir, un curs d'un trimestre de durada, amb l'objectiu d'estendre els estudis.

Una altra manera de realitzar aquest curs en Microfusa, és contractant el curs per Nivells (trimestres). Els dos primers nivells (trimestres) de la família de cursos de Tècnic de so de Microfusa, són comuns.

Temari

Tècnic de So·Nivell 1 (1er trimestre)

CADENA D'ÀUDIO Presentació
dels equips i configuracions bàsiques que componen una instal·lació de
so. Nivells del senyal. Equips d'estudi i de directe. Pràctiques: Conexionat de l'estudi, entrades i sortides de la taula, utilització del patch-pannel, connexió i sonorització de micròfons en cabina

FÍSICA DEL SO I Definició, generació i propagació de l so. Característiques, mesures, formes d'ona, freqüència, amplitud. El concepte de decibel.

TRANSDUCTORS Micròfons;
el seu funcionament i classificació. Especificacions tècniques i la
directivitat (diagrames polars). Pràctiques: Utilització de micròfons
dinàmics i de condensador. Enregistrament de bateria, instruments de
corda i veu.
Altaveus. Característiques tècniques. Sistemes processats d'altaveus. Amplificadors. Pràctiques: anàlisi d'un sistema altaveu.

INFORMÀTICA MUSICAL- MIDI Definició de MIDI, la informàtica musical, seqüenciadors, configuracions i equips
(mòduls de so, controladors, connexions...), targetes de so,
aplicacions bàsiques. Pràctiques : Conexionat de sistemes MIDI. Utilització i estudi d'un seqüenciador. Canvis de canal, burxades, creació de melodia, canvis de programa.

ELECTRÒNICA I Conceptes d'electricitat: Llei d'Ohm. Volts, Intensitat, Resistència. Tipus de
corrent i alimentació. Cables, connectors i adaptadors. Balancejat de
senyal. Conexionat elèctric i mesures de seguretat.

TAULES DE MESCLA Blocs i components d'una taula (auxiliars, subgrups, entrades, sortides...). Configuracions. Tipus de taules : SPLIT, IN-LINE,
monitors, digitals. Diagrama de blocs. Introducció a les tècniques
bàsiques de processament i mescla. Pràctiques: Estudi de les taules.
Recepció i control de senyal. PFL. Enviaments a auxiliars, subgrups i màster. Enregistrament d'instruments en multipistes i monitoratge.

TARGETES DE SO I DISSENY DEL HOME-STUDIO Introducció a l'enregistrament digital. Característiques i arquitectura de les
targetes de so. Gestió i emmagatzematge de dades. Configuracions
generals específiques per a informàtica musical i música electrònica. El Home-studio versus l'estudi professional.

SISTEMES D'ENREGISTRAMENT Dispositius d'enregistrament professionals. Introducció a la digitalització d'àudio. Pràctica: Configuracions de sistemes HD ProTools. Tècnica de la burxada (Punch); burxada manual i programat. Apèndix: sistemes d'enregistrament en cinta analògica. Comparativa distorsió analògica/digital.

Tècnic de So·Nivell 2 ( trimestre)

ENREGISTRAMENT DIGITAL Digitalització. Diagrama de blocs en la conversió AD i DÓNA. Formats de comunicació digital. El senyal de rellotge.
Sincronia en sistemes digitals. Sistemes d'enregistrament digital òptics
i magnètics. Enregistrament directe a disc. Formats d'àudio en entorns
informàtics. El procés de producció en el domini virtual.
Pràctiques: L'estudi digital: sincronia i conexionat. Tècniques d'edició en Pro tools. La cadena d'àudio virtual. Seqüenciació amb Loops; Ableton Live.

FÍSICA DEL SO Classificació dels sons. Propietats del so. Evolució en el temps. Pràctiques de microfonia. Acústica Musical.

ACÚSTICA MUSICAL Els instruments musicals. Famílies. Característiques. Tessitura i harmònics. Relació entre tons musicals. Octaves musicals. Correcció del timbre. Equalització. Conceptes musicals. La col·locació del micròfon. Captació d'instruments. Pràctiques de microfonia: Acústica musical.

PROCESSADORS 1 I 2 Processadors
de variació de timbre (equalitzadors). Processadors de dinàmica
(compressors i expansors). Processadors d'efectes especials (flanger, chorus, etc)
Pràctiques de processadors: Equalització. Dinàmica. Efectes especials.

MIDI AVANÇAT El sistema binari. Missatges MIDI. Missatges de sistema. Taules
d'implementació MIDI. Pràctiques de sistemes de sincronia i control
MIDI.

ACÚSTICA D'ESPAIS Reflexió i difracció del so. L'absorció
acústica. La Reverberació i els seus paràmetres bàsics. Distància
crítica. Efecte del soroll ambienti. Els factors atmosfèrics. Reflexió i
reverberació sonora en recintes. Les ones estacionàries. Aïllament i
condicionament acústic. Introducció al tractament acústic. Els
processadors d'espais (reverbs). Tipus de reverb i els seus paràmetres. Pràctiques de Reverberació i Ressò. Acústica d'espais.

AUDICIÓ I VEU Fisiologia de l'oïda humana. Sensibilitat de l'oïda. El sistema automàtic de
protecció auditiva. Relació entre intensitat i sonoritat. L'audició
binaural. L'efecte Haas. Emmascarament. Efectes de no linealitat en l'oïda. La veu humana. Formants vocals.

ELECTRÒNICA 2 Resistències. Condensadors. La bobina. Altres components electrònics. Nivells i impedància en els equips.

SINCRONIA I AUTOMATITZACIÓ Tipus de sincronia. Configuracions pràctiques. La funció offset. Automatització. Pràctiques de mescla per programari. Post-Producció d'àudio en vídeo. Mastering.

SÍNTESI I MOSTREIG Introducció a la síntesi d'àudio. Diagrama de blocs d'un sintetitzador. Samplers (mostretjadors). Pràctiques amb instruments musicals electrònics:
sintetitzadors. Instruments musicals electrònics: mostretjadors i
llibreries. Estudi digital: mescla i automatització.

LA INDÚSTRIA DEL SO L'estudi d'enregistrament. Directe. Post-producció i cinema. La indústria discogràfica. Mostres i marques comercials.

Tècnic de So Nivell 3 · especialització de Sonorització d'Espectacles en Viu. (3er trimestre)

TECNOLOGIA Microfonos, processadors, analitzadors d'espectres, amplificació, sistemes d'altaveus Line array.

SALES DE CONCERTS Sonorització de músics en sales professionals (actualment es realitzen aquestes
pràctiques a la Sala APOL·LO de Barcelona). Sessions de 4 hores de
sonorització de Sala 1, Sala 2, anàlisi espectral, Bateria, Guitarres,
Guitarra + veu, Trio de Jazz, Banda.

SONORITZACIÓ DE CONCERT En finalitzar el curs els alumnes realitzen una sonorització real d'un concert obert al públic a la Sala APOL·LO.

Requisits

- Edat mínima: 16 anys.
- Predisposició i motivació per estudiar i aprendre.
- L'escola ofereix la possibilitat d'utilitzar les seves instal·lacions, aules informàtiques i estudis, amb l'objectiu de poder estudiar i practicar. Els estudis que se cedeixen depenen del trimestre que s'estigui cursant.

Horari

HORARIS VÀLIDS NOMÉS PER Al NOSTRE CENTRE A BARCELONA
Per consultar els horaris en altres centres i escoles autoritzades per Microfusa, per favor contacti amb el centre corresponent.

Les classes del curs es realitzen els DILLUNS, DIMARTS i DIJOUS. Durant el tercer trimestre, l'horari serà variable, tant en dies de la setmana com en l'horari, doncs una bona quantitat hores de classe es realitzen en una sala de concerts i depenem del seu horari. (consultar en cas de dubtes).

L'alumne pot matricular-se en un dels següents torns horaris:

Grup de matins: de 8:30h a 11:30h
Grup de matins d'11:30h a 14:30h
Grup de tardes: de 16:00h a 19:00h (tancat)
Grup de nits: de 19:00h a 22:00h

Les classes lectives s'assignaran per als dies i torns escollits.
Els grups de pràctiques tenen un màxim de 6 alumnes per classe.
Els cursos s'obren amb un mínim de 4 alumnes.

Mètodes de pagament

A- Pagament al comptat: Preu total = 4.995€

Reserva de plaça, 500€ en formalitzar la inscripció
Pago matrícula: 4.495€ a realitzar el primer dia de classe.

B- Pago finançat: Preu Total = 5.370€ ( preu amb l'increment de finançament)

Reserva de plaça, 500€ en formalitzar la inscripció
Matrícula: - Un primer pagament a realitzar el primer dia de classe d'1.090€ - Més 9 pagaments mensuals de 420€ (Novembre a Julio)

Els pagaments es tramitaran per banc o caixa amb venciment mensual el dia 5
de cada mes, excepte el primer que es farà en efectiu el primer dia de
classe.
Per accedir al servei de finançament són imprescindibles les dades bancàries.

Otras opciones: