ESTUDI D'ENREGISTRAMENT Técnic de So Especialitzat

Cursos Presencials
9 mesos
4.995 €
Matricula 2019 - 2020 oberta !
Ciutats i convocatòries
Si us plau, espereu...
  • Barcelona - Octubre 2020
DISPONIBLE EN:
BARCELONA
Descripció

Estudi d'Enregistrament és un curs que pertany a la família de cursos de Tècnic de So de Microfusa. Té una durada d'un any lectiu (9 mesos).

Amb aquest curs aprendràs les tècniques de captació microfònica, els equips de treball típics dels estudis d'enregistrament musicals, els principis bàsics de la física del so, l'ús dels processadors d'àudio (equalitzadors, compressors, efectes, etc.).

Les instal·lacions de l'escola permeten arribar a dominar estudis digitals i analògics, gràcies a que els nostres estudis disposen de taules de mescles com AVid D-Command, Yamaha PM-5D i una SSL 900AWS (Solid State Logic).

El curs disposa d'un gran contingut pràctic, més de la meitat de les hores de classe en grups reduïts, les pràctiques en estudis són de 6 persones. Durant l'últim trimestre realitzem classes pràctiques gravant a músics professionals en els nostres estudis.

Durant el període d'aprenentatge obtindràs una sòlida base sobre els sistemes de sonorització, enregistrament, edició i processament d'àudio comú en tots els àmbits del so professional, que van més enllà de l'enregistrament en estudi. Així una vegada finalitzat, es pot optar per realitzar qualsevol dels nostres cursos de Nivell 3 dins de la família de Tècnic de So, és a dir, un curs d'un trimestre de durada, amb l'objectiu d'estendre els estudis.

Una altra manera de realitzar aquest curs en Microfusa, és contractant el curs per Nivells (trimestres). Els dos primers nivells (trimestres) de la família de cursos de Tècnic de so de Microfusa, són comuns.

Temari

Tècnic de So·Nivell 1 (1er trimestre)

CADENA D'ÀUDIO Presentació
dels equips i configuracions bàsiques que componen una instal·lació de
so. Nivells del senyal. Equips d'estudi i de directe. Pràctiques: Conexionat de l'estudi, entrades i sortides de la taula, utilització del patch-pannel, connexió i sonorització de micròfons en cabina

FÍSICA DEL SO I Definició, generació i propagació del so. Característiques, mesures, formes d'ona, freqüència, amplitud. El concepte de decibel.

TRANSDUCTORS Micròfons; el seu funcionament i classificació. Especificacions tècniques i la directivitat
(diagrames polars). Pràctiques: Utilització de micròfons dinàmics i de
condensador. Enregistrament de bateria, instruments de corda i veu.
Altaveus. Característiques tècniques. Sistemes processats d'altaveus. Amplificadors. Pràctiques: anàlisi d'un sistema altaveu.

INFORMÀTICA MUSICAL- MIDI Definició de MIDI, la informàtica musical, seqüenciadors, configuracions i equips
(mòduls de so, controladors, connexions...), targetes de so,
aplicacions bàsiques. Pràctiques : Conexionat de sistemes MIDI. Utilització i estudi d'un seqüenciador. Canvis de canal, burxades, creació de melodia, canvis de programa.

ELECTRÒNICA I Conceptes d'electricitat: Llei d'Ohm. Volts, Intensitat, Resistència. Tipus de
corrent i alimentació. Cables, connectors i adaptadors. Balancejat de
senyal. Conexionat elèctric i mesures de seguretat.

TAULES DE MESCLA Blocs i components d'una taula (auxiliars, subgrups, entrades, sortides...). Configuracions. Tipus de taules : SPLIT, IN-LINE,
monitors, digitals. Diagrama de blocs. Introducció a les tècniques
bàsiques de processament i mescla. Pràctiques: Estudi de les taules.
Recepció i control de senyal. PFL. Enviaments a auxiliars, subgrups i màster. Enregistrament d'instruments en multipistes i monitoratge.

TARGETES DE SO I DISSENY DEL HOME-STUDIO Introducció a l'enregistrament digital. Característiques i arquitectura de les
targetes de so. Gestió i emmagatzematge de dades. Configuracions
generals específiques per a informàtica musical i música electrònica. El Home-studio versus l'estudi professional.

SISTEMES D'ENREGISTRAMENT Dispositius d'enregistrament professionals. Introducció a la digitalització d'àudio. Pràctica: Configuracions de sistemes HD ProTools. Tècnica de la burxada (Punch); burxada manual i programat. Apèndix: sistemes d'enregistrament en cinta analògica. Comparativa distorsió analògica/digital.

Tècnic de So·Nivell 2 ( trimestre)

ENREGISTRAMENT DIGITAL Digitalització. Diagrama de blocs en la conversió AD i DÓNA. Formats de comunicació digital. El senyal de rellotge.
Sincronia en sistemes digitals. Sistemes d'enregistrament digital òptics
i magnètics. Enregistrament directe a disc. Formats d'àudio en entorns
informàtics. El procés de producció en el domini virtual.
Pràctiques: L'estudi digital: sincronia i conexionat. Tècniques d'edició en Pro tools. La cadena d'àudio virtual. Seqüenciació amb Loops; Ableton Live.

FÍSICA DEL SO Classificació dels sons. Propietats del so. Evolució en el temps. Pràctiques de microfonía. Acústica Musical.

ACÚSTICA MUSICAL Els instruments musicals. Famílies. Característiques. Tessitura i harmònics. Relació entre tons musicals. Octaves musicals. Correcció del timbre. Equalització. Conceptes musicals. La col·locació del micròfon. Captació d'instruments. Pràctiques de microfonía: Acústica musical.

PROCESSADORS 1 I 2 Processadors
de variació de timbre (equalitzadors). Processadors de dinàmica
(compressors i expansors). Processadors d'efectes especials (flanger, chorus, etc)
Pràctiques de processadors: Equalització. Dinàmica. Efectes especials.

MIDI AVANÇAT Elsistema binari. Missatges MIDI. Missatges de sistema. Taules
d'implementació MIDI. Pràctiques de sistemes de sincronia i control
MIDI.

ACÚSTICA D'ESPAIS Reflexió i difracció del so. L'absorció
acústica. La Reverberació i els seus paràmetres bàsics. Distància
crítica. Efecte del soroll ambienti. Els factors atmosfèrics. Reflexió i
reverberació sonora en recintes. Les ones estacionàries. Aïllament i
condicionament acústic. Introducció al tractament acústic. Els
processadors d'espais (reverbs). Tipus de reverb i els seus paràmetres. Pràctiques de Reverberació i Ressò. Acústica d'espais.

AUDICIÓ I VEU Fisiologia
de l'oïda humana. Sensibilitat de l'oïda. El sistema automàtic de
protecció auditiva. Relació entre intensitat i sonoritat. L'audició
binaural. L'efecte Haas. Emmascarament. Efectes de no linealitat en l'oïda. La veu humana. Formants vocals.

ELECTRÒNICA 2 Resistències. Condensadors. La bobina. Altres components electrònics. Nivells i impedància en els equips.

SINCRONIA I AUTOMATITZACIÓ Tipus de sincronia. Configuracions pràctiques. La funció offset. Automatització. Pràctiques de mescla per programari. Post-Producció d'àudio en vídeo. Mastering.

SÍNTESI I MOSTREIG Introducció a la síntesi d'àudio. Diagrama de blocs d'un sintetitzador. Samplers (mostretjadors). Pràctiques amb instruments musicals electrònics:
sintetitzadors. Instruments musicals electrònics: mostretjadors i
llibreries. Estudi digital: mescla i automatització.

LA INDÚSTRIA DEL SO L'estudi d'enregistrament. Directe. Post-producció i cinema. La indústria discogràfica. Mostres i marques comercials.

Tècnic de So Nivell 3 · especialització Estudio d'Enregistrament. (3er trimestre)

ENREGISTRAMENT Treballant amb fitxers MIDI. Enregistrament de instruments musicals i la captació microfònica:
Enregistraments (per sessions) Veu, instruments de percussió,
guitarres, trio de Jazz, banda de rock (Bateria, sota elèctric,
guitarres, veus)

BARREJA Mescla amb equips analògics, taula de mescles SSL 900AWS i equips maquinari (compressors, reverbs, etc). Mescla en sistemes digitals Protools HD, amb taula D-Command.

MASTERITZACIÓ L'ús dels processadors durant el mastering, tant maquinari com en format plugin. (programari)

Requisits

- Edat mínima: 16 anys.
- Predisposició i motivació per estudiar i aprendre.
- L'escola ofereix la possibilitat d'utilitzar les seves instal·lacions, aules informàtiques i estudis, amb l'objectiu de poder estudiar i practicar. Els estudis que se cedeixen depenen del trimestre que s'estigui cursant.

Horari

HORARIS VÀLIDS PEL NOSTRE CENTRE A BARCELONA.

Convocatòria octubre - 9 mesos de durada.

Els dies de la setmana en els quals es realitzen les classes són:

Dilluns, Dimarts i Dijous.

L'alumne pot escollir el seu torn horari entre els següents:

Grup de matins: de 8:30h a 11:30h Grup de matins: d'11:30h a 14:30h.
Grup de tardes: de 16:00h a 19:00h.
Grup de nits: de 19:00h a 22:00h.

Convocatòria gener (curs semi-intensiu) - 6 mesos de durada.

Els dies de la setmana en els quals es realitzen les classes són:

Dilluns a Dijous (pels dos primers nivells) (de gener a abril)
Dilluns, Dimarts i Dijous (per al tercer nivell /3er trimestre) (d'abril a juny)

Horari:

Per al nivell 1 i nivell 2 (de gener a abril), les classes són de 16:00h a 20:00h.

Per al Nivell 3 (d'abril a juny): les classes són de 19:00h a 22:00h.

Les classes lectives s'assignaran per als torns escollits.
Els grups de pràctiques tenen un màxim de 6 alumnes per classe.
Els cursos s'obren amb un mínim de 4 alumnes.

Mètodes de pagament

A- Pagament al comptat: Preu total = 4.995€

Reserva de plaça, 500€ en formalitzar la inscripció
Pago matrícula: 4.495€ a realitzar el primer dia de classe.

B- Pago finançat: Preu Total = 5.370€ ( preu amb l'increment de finançament)

Reserva de plaça, 500€ en formalitzar la inscripció
Matrícula: - Un primer pagament a realitzar el primer dia de classe d'1.090€ - Més 9 pagaments mensuals de 420€ (Novembre a Julio)

Els pagaments es tramitaran per banc o caixa amb venciment mensual el dia 5
de cada mes, excepte el primer que es farà en efectiu el primer dia de
classe.
Per accedir al servei de finançament són imprescindibles les dades bancàries.

Otras opciones: