DIPLOMA DE TÈCNIC DE SO

Cursos Presencials
2 anys
6.375 €
Preu del primer any
Matrícula Curs 2019 - 2020 oberta!
Barcelona
27 de setembre
Descripció

El Diploma de Tècnic de So consisteix en un cicle formatiu professional de dos anys de durada proposat per Microfusa. En concloure aquest cicle és possible finalitzar un grau universitari (BA Hons o BSc Hons)* a Anglaterra, accedint directament al tercer curs en Solent Southampton University.

L'escola disposa de les millors instal·lacions per realitzar aquest curs i d'un equip docent actualitzat tecnològica i pedagògicament. El curs ofereix una àmplia i profunda visió necessària per arribar a ser un professional del So en àmbits com; l'estudi d'enregistrament i la sonorització d'espectacles en viu, la sonorització en cinema i televisió o qualsevol producció en Internet i realitat virtual.

També es treballa en profunditat els principis del llenguatge i la composició musical, la història de la producció musical i de la música. Entre les diverses assignatures cal destacar els amplis conceptes relacionats amb la indústria de la música, contractes, promoció, drets, etc. Un altre aspecte important és la incorporació de classes d'anglès amb professor natiu i productor musical, les quals ajuden a preparar possibles exàmens d'accés universitari i ampliar el llenguatge tècnic

El nostre Diploma disposa, a més, dels cursos per obtenir la certificació oficial oferta per fabricants; Apple i Avid, Inclou els llibres i taxes d'examen corresponents a Logic 101 i Protools 101, 110 (nivell usuari), 201, 210M i 210P (operador certificat en Música i Post-producció)

* Veure apartat titulacions superiors per consultar les titulacions acordades amb la universitat.

Aquest curs s'ofereix també en modalitat Online

This course is also available in English

Temari

DIPLOMA EN TÈCNIC DE SO


Primer any

Tecnologia d'àudio: Equips d'àudio, enrutament de senyal, consoles digitals i anàlogues, micròfons, processament de senyals i Fx d'àudio, amplificadors i sistemes d'altaveus.

Fonaments d'àudi digital i informàticao: Aspectes essencials dels ordinadors personals, MIDI, instruments virtuals, àudio digital, xarxes i comunicacions, dispositius de control remot, estacions de treball d'àudio digital.

Fonaments Electrònics: Fonaments matemàtics, electricitat, magnetisme, components electrònics, circuits bàsics, seguretat en el treball.

Principis de física i acústica La física del so, magnituds, harmònics (tipus de sons), instruments musicals, bases físiques, col·locació de micròfons, principis acústics (absorció, reflexió, difracció, etc.), soroll i ambient sonor, reverberació, aïllament, condició acústica, simuladors de reverberació (àudio processadors, breu història i els seus paràmetres)

Tècniques de mescla Fisiologia auditiva, psicoacústica (binaural, Haas, retards, emmascarament de so). Fisiologia de la veu humana, sistemes de monitoratge, eix de mescla (profunditat, estèreo, resposta en freqüència) ecualización, dinàmica, disseny de l'espai, automatització, introducció de la masterización.

Tècniques de grabació Tècniques de micròfons estèreo, flux de treball d'enregistrament, ajust, correcció de tempo, edició, post-producció. Classes pràctiques amb músics professionals (veu, percussió, guitarres acústiques, trio de jazz i banda de rock)

Teoria de la música I Tempo, compassos, estructures, escales (major i menor) i harmonia (triadas i cuatriadas)

Programari d'àudio I Apple Logic 101, Protools 101 i 110.

Història de la música De la música clàssica a l'electrònica. Analisis d'estil de musica Historial de producció musical; evolució de la tecnologia, els productors més importants de tots els temps.

Anglès.


Segon any

• Post-producció d'àudio per a cinema i televisió: Ambient musical, sistemes de tecnologia per broadcast, tècniques de doblatge, diàlegs, tècniques d'enregistrament de micròfons, foley, mescla, estètica del so, disseny de so, publicitat commecial.

Àudio multicanal i 3D Sistemes multicanal Dolby, 5.1, SDDS, etc. Dolby Athmos (classe teòrica), so 360º (Ambisionics), integracions de Realitat Virtual. AOIP (Dante).

Mastering Anàlisi des del punt de vista tècnic a l'artístic, correcció d'àudio digital, restauració d'àudio, eines de monitoratge visual, processament (dinàmica, EQ, espai, matriu de m&s, dithering), Stems, edició, arquitectura de CD, optimització iTune.

So en viu Introducció a esdeveniments de producció en viu, organització i seguretat, sistemes de so per a altaveus (Arrays lineals, EAW adaptative), monitoratge d'escenaris, xarxes digitals, consoles d'àudio en viu, mescla remota, fonaments de backline, control de so. Classes pràctiques amb músics professionals en Sala Apol·lo (Bateria, Guitarra, Acústica Jazz, Rock Band). Festival de Microfusa en Sala Apol·lo

Indústria de la música Drets d'autor, patents de drets d'autor, Creative Commons, drets de representació, productors / segells fonogràfics (majors i independents), acords legals, distribució digital, "monetización" en xarxes.

Teoria de la música II escales (menor harmònic, menor melòdic, maneres grec o gregorià i uns altres) i harmonia (secundaris dominants i la resta de concordes), composició de cançons amb intercanvis modals.

Programari d'àudio II Protools 201, 210P (Post-producció), 210M (Música).

Anglès (IELTS)

Requisits

• Recomanable estudis de Batxillerat o equivalents. Alumnes amb estudis inferiors han de realitzar una entrevista amb el director del curs.
• Aquest curs de dos anys permet accedir directament a un tercer any universitari (top up course) a Anglaterra, en la Southampton Solent University.

Per poder ingressar en aquesta universitat i poder finalitzar així un estudi de Grau universitari els requisits d'accés són; Batxillerat (qualsevol modalitat), un nivell d'anglès IELTS amb qualificació de 6 parlat i escrit, i, finalment, haver superat satisfactòriament les assignatures del Diploma, segons els requeriments del centre.

Tots aquests requisits s'han de complir al moment de realitzar la inscripció a la universitat, que sol ser el mes de juny anterior al seu inici. Això permet a l'alumne acabar d'aconseguir el seu nivell d'Inglés i, en algun cas acabar amb els estudis de Batxillerat.

Materials

• El curs ofereix tot els materials necessaris per realitzar-ho, així com la disponibilitat d'estudis per fer pràctiques lliures per a l'estudi i aprenentatge del curs.

Horari

La metodologia emprada en el curs presencial està basada en el format blended learning, mitjançant activitats que es desenvolupen en part al campus virtual i en part a les aules i estudis. Aquestes activitats involucren pràctiques col·laboratives, classes magistrals, fòrums de discussió i projectes en grup entre altres. Els continguts estan accessibles en línia, poden consultar-se a qualsevol moment i en qualsevol dispositiu (ordinador, tableta i mòbil) i es autoevaluant. 

Els fòrums de debat estimulen l'esperit crític i l'intercanvi d'idees. Les pràctiques i projectes tenen com a objecte l'aprenentatge learning by doing i el treball col·laboratiu amb altres alumnes. Tot això està supervisat i guiat per professors i tutors altament especialitzats i amb gran experiència.


Per a les classes del Diploma de Tècnic de so existeixen 2 torns horaris:

  • Horari de matins: Les classes es realitzen en horari comprès entre les 08:30h a les 14:30h, de dilluns a divendres.
  • Horari de tardes: Les classes es realitzen en horari comprès entre les 16:00h a les 22:00h, de dilluns a dijous.

El curs compta amb unes 2.000 hores repartides entre les hores de classes teòriques, pràctiques i projectes assistits i les hores d'estudi propi i pràctiques personals.


A mode d'orientació, es realitza la següent relació de classes setmanals:

  • Classes de Producció/sonorització - 6 hores setmanals
  • Programari específic. (Apple Logic i Avid Protools) - 3 hores setmanals
  • Classes d'història de la música, produccions musicals i indústria musical - 3 hores setmanals
  • Llenguatge musical. - 3 hores setmanals
  • Anglès (convalidable) - 3 hores setmanals

La resta de les hores lectives s'han de destinar per estudiar i realitzar els exercicis i/o projectes sol·licitats durant el trimestre. Per a això disposa d'accés a aules i estudis (depenent del nivell del curs es proporcionen uns o uns altres). 


Observacions

  • Màxim de places disponibles: 24 alumnes per torn horari
  • Les reserves es realitzen per rigorós ordre de sol·licitud
  • Aquest curs requereix un mínim de 8 alumnes
Mètodes de pagament

Opcion: Pagament al comptat Reserva de plaça: 300€
1er any: pagament únic (2): 5.950€
2º any: pagament únic (2): 5.950€
Total dels dos anys en modalitat de pagament, al comptat = 12.200€


Opcion: Finançat (1)

1er Any

Reserva de plaça: 300€
1er pagament (2): 1.420€
8 pagaments: 595€ (novembre a juny)
2º Any

1er pagament: 1.420€
8 pagaments: 595€ (novembre a juny)
Total dels dos anys en modalitat de pagament, finançat = 12.660€


Observacions (1). Per accedir al servei de finançament són imprescindibles les dades bancàries d'un compte a Espanya. Tipus d'interès TIN 5%, TAE 5,11%. Els pagaments es tramitaran per banc o caixa amb venciment mensual el dia 5 de cada mes, excepte el primer que es farà en efectiu.

(2). La data límit per realitzar el primer pagament o pagament únic és el 15 de setembre.

El cost inclou ampli material didàctic, propi de l'escola, en format campus virtual propi.

També inclou els llibres (físics o electrònics), sol·licitats pels fabricants per als cursos oficials, així com les taxes d'exàmens per a aquests cursos oficials.

Les taxes d'exàmens de Microfusa i dels cursos oficials també estan inclosos amb la possibilitat de realitzar fins a dues proves per cada període (trimestre) en cas que l'alumne/a no hagués superat en primera convocatòria (excepte para la certificació oficial d'Apple Logic que, en el cas d'haver de realitzar una segona convocatòria, s'haurà d'abonar 75€ en concepte de taxa d'examen)