PRODUCCIÓ DE MÚSICA ELECTRÒNICA Certificació Professional

Cursos Online
9 mesos
2.145 € 2.245 €
Plazas limitadas
Rebajado
Matricula 2019 - 2020 oberta !
Ciutats i convocatòries
Si us plau, espereu...
 • Online - Octubre 2020
 • Online - Enero 2021
Descripció

El Curs de Producció de Música Electrònica és el millor itinerari formatiu per aprendre i dominar les eines de creació musical de forma completa i avançada.

Proporciona coneixements essencials per la producció musical, entre els quals: l’ús de seqüenciadors d’àudio i MIDI, síntesi d’àudio, mescla i processat, mastering, etc. Treballant sempre amb les millors eines DAW, podent escollir entre Ableton Live, Propellerhead Reason o Logic Pro.

Aquest curs està estructura’t en tres parts, d’un trimestre de durada cada una. Al tractar-se d’un curs online, tota l’activitat es du a terme al nostre campus virtual, al qual hi pots accedir des de qualsevol dispositiu personal, ja sigui ordinador, tablet o mòbil.

Al campus s’hi troben tots els continguts i recursos, es realitzen tasques i discussions en grup, es desenvolupen projectes musicals, es contacta tant amb professors com amb la resta de companys i companyes del curs, administrant el teu temps segons les teves necessitats i disponibilitat amb tal de viure una experiència d’aprenentatge satisfactòria i completa.

Temari

Producció de Música Electrònica Nivell 1 (1er trimestre)

 • Configuració de l'estudi. L'Equip: interfícies d'àudio i MIDI.
 • Producció de Loops (Ableton Live)
 • Composició musical (caixes de ritmes)
 • Composició musical (reixeta de temps, melodies: baixos i leads)
 • Seqüenciadors d'àudio i MIDI (Logic Pro i Cubase)
 • Instruments musicals electrònics. Sintetitzadors
 • Instruments musicals electrònics. Samplers • Projectes amb seqüenciadors

Producció de Música Electrònica · Nivell 2 ( trimestre)

 • Configuració de l'estudi. L'equip: Àudio Digital.
 • Creació de llibreries. Creació de Loops, Enregistrament de font externa. Edició de les mostres. Gestió de llibreries.
 • Transductors: micròfons. Enregistrament de veus. Talkback. Monitoratge
 • Físic del so i introducció a la síntesi de l'àudio.
 • Enregistrament d'instruments acústics.
 • Creació de llibreries amb Reason i Ableton Live.
 • MIDI avançat: superfícies de control.
 • Acústica musical: audició i veu.
 • Instruments musicals electrònics. Síntesi. Mostreig.
 • Composició musical. Melodia i harmonia. Tonalitat. Escales.
 • Producció amb seqüenciadors. Logic i Cubase.
 • Processadors d'àudio. Equalització. Equalització, dinàmica, reverb i FX's
 • Introducció a l'edició i mescla de vídeo.
 • Mescla, automatització i màstering.

Producció de Música Electrònica · Nivell 3 (3er trimestre)

 • Dispositius físics en l'estudi de projectes.
 • Dispositius físics en actuacions en viu.
 • Efectes i processament d'àudio avançat 1.
 • Efectes i processament d'àudio avançat 2.
 • Modulacions. Control Midi i CV 1.
 • Modulacions. Control Midi i CV 2.
 • Composició i anàlisi musical 1.
 • Composició i anàlisi musical 2.
 • Tècniques avançades de sampling.
 • Projecte A. Producció individual.
 • Enregistrament veu i instruments petit format 1.
 • Enregistrament veu i instruments petit format 2.
 • Projecto B. Preproducció 1.
 • Projecto B. Preproducció 2.
 • Projecto B. Preproducció 3.
 • Projecto B. Preproducció 4.
 • Enregistrament.
 • Arranjament.
 • Barreja 1.
 • Barreja 2.
 • Propietat Intel·lectual. Indústria musical.
 • Revisió de Projectes 1.
 • Projecto C audiovisual 1.
 • Projecto C audiovisual 2.
 • Projecto C audiovisual 3.
 • Revisió de Projectes 2.
 • Masterització.
Requisits

Personals

 • Ser majoe de 16 anys

Tècnics

Per poder realitzar el curs satisfactòriament són necessaris els dispositius següents:

 • Interfície d’àudio (dos entrades i dos sortides analògiques)
 • Controlador musical MIDI (de teclat)
 • Auriculars d’estudi
 • DAW (Ableton Live)

Dedicació setmanal

Hores d’estudi personal de la matèria i la pràctica:  

 • Entre dotze i divuit hores setmanals, variables segons les activitats programades. 
Objectius

Durant el curs s’abordaran els aspectes musicals més rellevants de la producció, com per exemple:

 • Què fa un productor de música electrònica?
 • Què és el MIDI i com es pot utilitzar amb instruments electrònics?
 • Com funcionen els sintetitzadors i les caixes de ritmes?
 • Com treure-li el màxim profit a les DAWs per la mescla?
 • Com funcionen els compressors i en què consisteix la tècnica del side-chain?
 • Quin nivell d’importància té el mastering?
 • Quines semblances i diferències hi ha entre els diferents gèneres musicals?
Horari

Cada any, els cursos online tenen inici al més d’octubre i les activitats i els mòduls formatius es van desenvolupant segons el calendari, per tant els estudiants són els responsables d’administrar el seu temps i la seva dedicació setmanal, tot i que és convenient prendre com a referència la càrrega lectiva especificada a l’apartat de requisits

Les classes magistrals es realitzen en streaming, (en funció de la programació acadèmica) en dies i franges horàries específiques, encara que posteriorment es poden consultar mitjançant les gravacions realitzades d’aquestes.


Metodologia

Aquest curs és íntegrament online, i és una experiència radicalment diferent d’un curs presencial, ja que ni els companys ni els professors estan ubicats al mateix espai ni coincideixen al mateix temps.

Totes les activitats, tant les individuals com les grupals, es duen a terme en un entorn d’aprenentatge virtual, el qual està moderat i dinamitzat per diversos professors especialitzats i amb una extensa experiència professional en les matèries impartides. Aquests, donen suport constant i asseguren una experiència d’aprenentatge completa, estimulant i satisfactòria. El campus virtual és accessible en qualsevol moment, a qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu personal (ordinador, tablet i mòbil), fet que permet una gran flexibilitat en l’experiència d’aprenentatge.

Dins el nostre entorn virtual hi ha diferents activitats d’aprenentatge. D’una banda tenim la consulta de continguts online, que proveeixen els conceptes necessaris per dur a terme les pràctiques. Els qüestionaris autoavaluaves permeten observar el progrés en l’assimilació d’aquets conceptes i avançar cap a altres conceptes i idees més complexes. S’hi inclouen altres mètodes d’avaluació complementàries i individuals com els exercicis d’entrega, relacionats freqüentment amb aspectes tècnics (ús de la DAW, processat, mescla, etc) o amb assajos d’investigació

Per complementar l’autoaprenentatge, el curs fereix algunes classes magistrals (en streaming, en funció de la programació acadèmica) destinades a aprofundir en aspectes pràctics i oferir una visió personalitzada de la temàtica a càrrec dels nostres propis professors, aportant el seu bagatge i experiència personal.

La nostra metodologia també es fonamenta en la realització de projectes, els fòrums de discussió i el treball en grup (en cas de que hi hagi suficients alumnes), els quals es basen en l’aprenentatge learning by doing, la feina corporativa i el desenvolupament de la capacitat crítica en l’anàlisi d’informació com atributs indispensables dels estudiants per la seva futura inserció al món laboral.

La comunicació amb el centre i els professors es pot donar de dos maneres diferents. D’una banda, sense sincronia en el temps, utilitzant el sistema de missatgeria interna o els fòrums i, d’una altra, els xats sincronitzats (a les classes magistrals).

L’avaluació de totes les activitats es recull a un llibret de notes que cada alumne pot consultar per examinar el seu progrés. Degut a què s’avaluen totes les activitats, és indispensable que els alumnes mantinguin un ferm i continuat compromís al llarg del curs. Compromís que es veurà reforçat i recolzat pel seguiment dels tutors i del mateix centre.

Tots els treballs realitzats durant el curs són importants i un dels objectius és reflectir el resultat de l’aprenentatge a un portfoli digital que mostri els projectes i activitats que s’han dut a terme.

Mètodes de pagament

Convocatòria Octubre (9 mesos de durada)

 • Reserva de plaça: 300€
 • Pago matrícula (1): 1.950€

Preu total = 2.250€


Convocatòria gener (curs semi-intensiu) - 6 mesos de durada

 • Reserva de plaça: 300€
 • Pago matrícula (1): 1.950€

Preu total = 2.250€


OPCIONS DE FINANCIACIÓ

Pots finançar en 3, 6 o 9 mesos amb Sequra. Per accedir a aquesta opció has de seguir els passos següents:

 • Inicia el procés d’inscripció, fent click a “Matricula’t”
 • Selecciona, a mètodes de pagament, “pagar tot el curs”
 • Omple les teves dades personals
 • Per últim, a la passarel·la de pagament selecciona “Pagament amb Sequra” com a opció de pagament.

Observacions

 • (1) La data límit per realitzar el primer pagament o pagament únic és 14 dies abans de l'inici del curs
 • El cost inclou ampli material didàctic, en propietat de l’escola, en format de campus virtual propi.
 • Aquest curs té un límit de 20 alumnes/as per grup
 • Les places es reserven per ordre d'inscripció.