MUSIC BUSINESS Certificació Professional

Cursos Online
9 mesos
2.145 € 2.245 €
Plazas limitadas
Rebajado
Matrícula Curs 2019 - 2020 oberta!
Online
5 de octubre
Descripció

Conèixer el funcionament de la indústria musical és un requisit indispensable per transformar en èxit qualsevol iniciativa relacionada amb aquest àmbit. Des de la gestió d’una carrera artística fins a l’organització d’un espectacle en directe, passant per la gestió de segells discogràfics i la seva producció executiva. Conceptes com royalties, drets d’imatge, productors fonogràfics, propietat intel·lectual, llicències creative commons, societats de gestió de drets... estan lligats al funcionament del negoci musical. El certificat de Music Business estudia detalladament tot el ventall de professionals i agents en l’àmbit musical com productors fonogràfics, advocats especialitzats, promotors, managers i road managers, distribuïdores, afegidors digitals i departaments de comunicació, entre d’altres.

A la primera part del curs s’analitzaran els conceptes relatius a la propietat intel·lectual relacionada amb les activitats musicals, els drets que es deriven i com es gestionen. A la segona part s’ofereix una panoràmica de la representació artística i l’organització d’esdeveniments. Per últim, a la tercera part s’estudien les estratègies per distribuir i promocionar els treballs discogràfics, així com un anàlisi dels professionals que estan relacionats amb el tema. 

Temari

Primera part - Gestió de drets i propietat intel·lectual

 • Conceptes d'indústria de la música i models de negoci
 • L'obra musical, la seva autoria i drets associats
 • Els intèrprets i executants musicals. Drets i contractes
 • El fonograma i la seva gestió. Producció i distribució
 • Tipus de drets
 • Llicencies CC

Segona part - Representació i management

 • Manager
 • Agències de contractació
 • Road Manager
 • Producció, organització i comunicació d'esdeveniments en directe, actes institucionals i corporatius
 • Promotors de sales, gires i festivals
 • Associacions de promotors i representants
 • Drets d'imatge

Tercera part - Distribució i promoció

 • Productors, companyies i llicències fonogràfiques
 • El productor executiu
 • El mercat discogràfic.
 • Distribució digital i publicació en físic
 • Social Mitjana
 • Departaments i oficines de comunicació.
 • Continguts promocionals.
 • Xarxes socials i blogs
 • Start-*ups i finançament online. Micromecenazgo o crowdfunding
Requisits

Personals

 • L'edat mínima per realitzar aquest curs és de 18 anys.

Dedicació setmanal

Hores d’estudi personal de la matèria i la pràctica:  

 • Entre nou i dotze hores setmanals, variables segons les activitats programades. 
Objectius

Aquest curs facilita la resposta a molts dubtes que sorgeixen en la gestió de projectes artístics musicals, com per exemple:

Com es pot gestionar la propietat intel·lectual?

Com es poden monetitzar l’streaming, tant d’àudio com de vídeo?

En què consisteixen les llicències Creative Commons?

Com s’ha d’organitzar i promocionar una actuació musical?

És necessari registrar les obres quan es distribueixen per internet?

Quins rols adopta un manager personal?

Quina diferència hi ha entre drets d’autor i drets fonogràfics i d’autor?

És legal el sampling d’obres alienes?

Com es pot articular una campanya de crowdfunding efectiva?

Horari

Cada any, els cursos online tenen inici al més d’octubre i les activitats i els mòduls formatius es van desenvolupant segons el calendari, per tant els estudiants són els responsables d’administrar el seu temps i la seva dedicació setmanal, tot i que és convenient prendre com a referència la càrrega lectiva especificada a l’apartat de requisits

Les classes magistrals es realitzen en streaming, (en funció de la programació acadèmica) en dies i franges horàries específiques, encara que posteriorment es poden consultar mitjançant les gravacions realitzades d’aquestes.


Metodologia

Aquest curs és íntegrament online, i és una experiència radicalment diferent d’un curs presencial, ja que ni els companys ni els professors estan ubicats al mateix espai ni coincideixen al mateix temps.

Totes les activitats, tant les individuals com les grupals, es duen a terme en un entorn d’aprenentatge virtual, el qual està moderat i dinamitzat per diversos professors especialitzats i amb una extensa experiència professional en les matèries impartides. Aquests, donen suport constant i asseguren una experiència d’aprenentatge completa, estimulant i satisfactòria. El campus virtual és accessible en qualsevol moment, a qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu personal (ordinador, tablet i mòbil), fet que permet una gran flexibilitat en l’experiència d’aprenentatge.

Dins el nostre entorn virtual hi ha diferents activitats d’aprenentatge. D’una banda tenim la consulta de continguts online, que proveeixen els conceptes necessaris per dur a terme les pràctiques. Els qüestionaris autoavaluaves permeten observar el progrés en l’assimilació d’aquets conceptes i avançar cap a altres conceptes i idees més complexes. S’hi inclouen altres mètodes d’avaluació complementàries i individuals com els exercicis d’entrega, relacionats freqüentment amb aspectes tècnics (ús de la DAW, processat, mescla, etc) o amb assajos d’investigació

Per complementar l’autoaprenentatge, el curs fereix algunes classes magistrals (en streaming, en funció de la programació acadèmica) destinades a aprofundir en aspectes pràctics i oferir una visió personalitzada de la temàtica a càrrec dels nostres propis professors, aportant el seu bagatge i experiència personal.

La nostra metodologia també es fonamenta en la realització de projectes, els fòrums de discussió i el treball en grup (en cas de que hi hagi suficients alumnes), els quals es basen en l’aprenentatge learning by doing, la feina corporativa i el desenvolupament de la capacitat crítica en l’anàlisi d’informació com atributs indispensables dels estudiants per la seva futura inserció al món laboral.

La comunicació amb el centre i els professors es pot donar de dos maneres diferents. D’una banda, sense sincronia en el temps, utilitzant el sistema de missatgeria interna o els fòrums i, d’una altra, els xats sincronitzats (a les classes magistrals).

L’avaluació de totes les activitats es recull a un llibret de notes que cada alumne pot consultar per examinar el seu progrés. Degut a què s’avaluen totes les activitats, és indispensable que els alumnes mantinguin un ferm i continuat compromís al llarg del curs. Compromís que es veurà reforçat i recolzat pel seguiment dels tutors i del mateix centre.

Tots els treballs realitzats durant el curs són importants i un dels objectius és reflectir el resultat de l’aprenentatge a un portfoli digital que mostri els projectes i activitats que s’han dut a terme.

Mètodes de pagament

Convocatòria Octubre (9 mesos de durada)

 • Reserva de plaça: 300€
 • Pago matrícula (1): 1.950€

Preu total = 2.250€


OPCIONS DE FINANCIACIÓ

Pots finançar en 3, 6 o 9 mesos amb Sequra. Per accedir a aquesta opció has de seguir els passos següents:

 • Inicia el procés d’inscripció, fent click a “Matricula’t”
 • Selecciona, a mètodes de pagament, “pagar tot el curs”
 • Omple les teves dades personals
 • Per últim, a la passarel·la de pagament selecciona “Pagament amb Sequra” com a opció de pagament.

Observacions

 • (1) La data límit per realitzar el primer pagament o pagament únic és 14 dies abans de l'inici del curs
 • El cost inclou ampli material didàctic, en propietat de l’escola, en format de campus virtual propi.
 • Aquest curs té un límit de 20 alumnes/as per grup
 • Les places es reserven per ordre d'inscripció.

Otras opciones: