DIPLOMA EN PRODUCCIÓ MUSICAL

Cursos Presencials
2 anys
6.375 €
*Preu del primer any
Matricula 2020 - 2021 oberta !
Barcelona
27 de setembre
Descripció

El Diploma de Producció Musical consisteix en cicle formatiu professional de dos anys de durada proposat per Microfusa. En concloure aquest cicle és possible finalitzar un grau universitari (BA Hons)*a Anglaterra, accedint directament al tercer curs en Solent University.

Aquest curs ofereix la millor preparació per a treballar en un entorn professional, usant les eines i els suports tecnològics utilitzats tant a l'entorn de la música electrònica com en els enregistraments acústics i les mescles realitzades en estudis d'enregistrament professionals. Alhora, la formació programada ajuda a millorar la creativitat musical.

També es treballa en profunditat els principis del llenguatge i la composició musical, la història de la producció musical i de la música. Entre les diverses assignatures cal destacar els amplis conceptes relacionats amb la indústria de la música, contractes, promoció, drets, etc. Un altre aspecte important és la incorporació de classes d'anglès amb professor natiu i productor musical, les quals ajuden a preparar possibles exàmens d'accés universitari i ampliar el llenguatge tècnic.

El nostre Diploma disposa, a més, dels cursos per a obtenir la certificació oficial oferta per fabricants; Ableton Live, Apple i Avid, Inclou els llibres i taxes d'examen corresponents a Logic 101 i Protools 101 i 110,.

* Veure apartat titulacions superiors per a consultar les titulacions acordades amb la universitat.

 

Aquest curs s'ofereix també en modalitat Online

This course is also available in English

Temari

DIPLOMA EN PRODUCCIÓ MUSICAL


Primer any

Tecnologia d'àudio: Interfícies i seqüenciadors MIDI i d'àudio. Àudio digital. EQ i filtres, processadors de dinàmica, efectes de modulació, Vocoders i efectes especials. La mescla. Introducció a la masterització.

Connexions d'àudio i MIDI Configuració de l'estudi del projecte. Producció amb maquinari. Edició i processament d'àudio. Enregistrament de veus, instruments electrònics i acústics.

Instruments electrònics, disseny de so i síntesi: La física del so. Introducció a sintetitzadors, instruments virtuals, biblioteques de mostres, samplers i caixes de ritmes. Processament avançat. Síntesi sustractiva i modelatge analògic. Síntesi de modulació. Anàlisi espectral i les seves aplicacions. Disseny de so amb mostrejadors.

Teoria de la música i producció: Tempo, compassos, estructures, escales. Els fonaments de la melodia: baixos i leads. Quantificació i humanització. Harmonia i acords. Composició i anàlisi musical: patrons, efectes, processament i estructura de l'arranjament. Gèneres musicals.

Programari: Certificació oficial de Ableton Live (101). Certificació oficial Apple Logic Pro 101. Native Instruments. Propellerhead Reason.

Història de la música: Les tendències musicals actuals; artistes i bandes independents i alternatius. Música de finalització de segle XX: la dècada de 2000. Música alternativa i electrònica dels anys 90. Rock i pop en els 80. Pop espanyol i rock Música dels anys 70, 60, Jazz, world music, folk, clàssica i experimental.

Anglès: Vocabulari general i específic de l'entorn de la tecnologia i la producció musical. Gramàtica, conversa i lectura. (professors natius en Anglès).

Projectes i Exercicis: Dos projectes de producció individuals, Un projecte guiat en classe, preproducció, enregistrament, arranjaments, mescla i masterización. Un projecte en producció de música audiovisual.


Segon any 

Tecnologia d'àudio: Sistemes d'àudio en un estudi d'enregistrament professional. Electrònica. Taules de mescla. Micròfons. Altaveus i sistemes d'amplificació. Sistemes d'enregistrament. Àudio digital. Processadors de maquinari. Sistemes de sincronització i automatització.

Tècniques d'enregistrament d'estudi: Arxius MIDI. Enregistrament de veus, guitarres i percussió. Enregistrament de banda: bateria, baix elèctric, teclats, veus i guitarres. Edició, correcció de temps i ajust. Mescla amb equip analògic i mescla digital utilitzant programari i controladors.

So i acústica: La física del so. L'acústica dels espais. Reverberació i ressò.

Mastering digital: L'estudi de masterització. Psicoacústica Processament de senyal: EQ i filtres, dinàmica (compressió i limitació), expansió, processadors multibanda. Reverb. Dithering. Canals de distribució. Distribució digital. Metadades.

Anàlisis de produccions musicals: Història i desenvolupament de sistemes d'enregistrament i amplificació. Un estudi de la música produïda des de principis del segle XX fins als anys 50. L'evolució de les tècniques d'enregistrament i producció des dels anys 60 fins al present. Els productors, segells discogràfics i estudis més importants.

La indústria de la música i el negoci: Drets d'autor, patents de drets d'autor, Creative Commons, drets d'interpretació, productors / segells fonogràfics (multinacionals i independents), contractes legals, distribució digital, monetització a les xarxes. La indústria discogràfica. Editors Música en línia i agregadores digitals. Producció executiva i artística de la música. Conceptes de màrqueting: promoció i distribució. Promoció personal a través de blogs, xarxes socials.

Llenguatge i teoria de la música: Escales (harmònica menor, melòdica menor i altres) i harmonia (dominants secundàries i la resta de concordes), escriptura de cançons amb intercanvis modals.

Anglès: Vocabulari general i específic de l'entorn de la tecnologia i la producció musical. Gramàtica, conversa i lectura. (professors natius en Anglès). Preparació per a la certificació IELTS necessària per a aquells que vulguin continuar els seus estudis a Anglaterra.

Programari: Official Avid Protools 101, 110 i 201.

PROJECTES FINALS: Producció d'una banda: Es tracta d'un projecte en grup (3 alumnes) per portar a una banda musical una proposta de producció. Inclou l'enregistrament en l'estudi i la promoció de la banda.
Auto-producció. Treball personal, desenvolupat en l'àmbit electrònic o virtual.


Les estacions de treball de l'escola i els estudis estan disponibles perquè els estudiants puguin practicar els conceptes apresos i completin aquest curs. Els espais oferts s'assignen segons els requisits del treball i el desenvolupament del curs.

Requisits

• Recomanable estudis de Batxillerat o equivalents. Alumnes amb estudis inferiors han de realitzar una entrevista amb el director del curs.
• Aquest curs de dos anys permet accedir directament a un tercer any universitari (top up course) a Anglaterra, en la Southampton Solent University.

Per poder ingressar en aquesta universitat i poder finalitzar així un estudi de Grau universitari els requisits d'accés són; Batxillerat (qualsevol modalitat), un nivell d'anglès IELTS amb qualificació de 6 parlat i escrit, i, finalment, haver superat satisfactòriament les assignatures del Diploma, segons els requeriments del centre.

Tots aquests requisits s'han de complir al moment de realitzar la inscripció a la universitat, que sol ser el mes de juny anterior al seu inici. Això permet a l'alumne acabar d'aconseguir el seu nivell d'Inglés i, en algun cas acabar amb els estudis de Batxillerat.

Materials

• El curs ofereix tot els materials necessaris per realitzar-ho, així com la disponibilitat d'estudis per fer pràctiques lliures per a l'estudi i aprenentatge del curs.

Horari

La metodologia emprada en el curs presencial està basada en el format blended learning, mitjançant activitats que es desenvolupen en part al campus virtual i en part a les aules i estudis. Aquestes activitats involucren pràctiques col·laboratives, classes magistrals, fòrums de discussió i projectes en grup entre altres. Els continguts estan accessibles en línia, poden consultar-se a qualsevol moment i en qualsevol dispositiu (ordinador, tableta i mòbil) i es autoevaluant. 

Els fòrums de debat estimulen l'esperit crític i l'intercanvi d'idees. Les pràctiques i projectes tenen com a objecte l'aprenentatge learning by doing i el treball col·laboratiu amb altres alumnes. Tot això està supervisat i guiat per professors i tutors altament especialitzats i amb gran experiència.


Per a les classes del Diploma Producció Musical existeixen 3 torns horaris:

Horari de matins: Les classes es realitzen en horari comprès entre les 08:30h a les 14:30h, de dilluns a divendres.
Horari partit: Les classes es realitzen en horari comprès entre les 10:00h a les 14:30h i les 16:00h a 19:00h, de dilluns a divendres.
Horari de tardes: Les classes es realitzen en horari comprès entre les 16:00h a les 22:00h.
El curs compta amb unes 2.000 hores repartides entre les hores de classes teòriques, pràctiques i projectes assistits i les hores d'estudi propi i pràctiques personals.


A mode d'orientació, es realitza la següent relació de classes setmanals:

  • Classes de Producció/sonorització - 6 hores setmanals
  • Programari específic. (Apple Logic i Avid Protools) - 3 hores setmanals
  • Classes d'història de la música, produccions musicals i indústria musical - 3 hores setmanals
  • Llenguatge musical. - 3 hores setmanals
  • Anglès (convalidable) - 3 hores setmanals

La resta de les hores lectives s'han de destinar per estudiar i realitzar els exercicis i/o projectes sol·licitats durant el trimestre. Per a això disposa d'accés a aules i estudis (depenent del nivell del curs es proporcionen uns o uns altres).


Observacions

  • Màxim de places disponibles: 24 alumnes per torn horari
  • Les reserves es realitzen per rigorós ordre de sol·licitud
  • Aquest curs requereix un mínim de 8 alumnes
Mètodes de pagament

Opcion: Pagament al comptat Reserva de plaça: 300€
1er any: pagament únic (2): 5.950€
2º any: pagament únic (2): 5.950€
Total dels dos anys en modalitat de pagament, al comptat = 12.200€


Opcion: Finançat (1)

1er Any

Reserva de plaça: 300€
1er pagament (2): 1.420€
8 pagaments: 595€ (novembre a juny)
2º Any

1er pagament: 1.420€
8 pagaments: 595€ (novembre a juny)
Total dels dos anys en modalitat de pagament, finançat = 12.660€


Observacions (1). Per accedir al servei de finançament són imprescindibles les dades bancàries d'un compte a Espanya. Tipus d'interès TIN 5%, TAE 5,11%. Els pagaments es tramitaran per banc o caixa amb venciment mensual el dia 5 de cada mes, excepte el primer que es farà en efectiu.

(2). La data límit per realitzar el primer pagament o pagament únic és el 15 de setembre.

El cost inclou ampli material didàctic, propi de l'escola, en format campus virtual propi.

També inclou els llibres (físics o electrònics), sol·licitats pels fabricants per als cursos oficials, així com les taxes d'exàmens per a aquests cursos oficials.

Les taxes d'exàmens de Microfusa i dels cursos oficials també estan inclosos amb la possibilitat de realitzar fins a dues proves per cada període (trimestre) en cas que l'alumne/a no hagués superat en primera convocatòria (excepte para la certificació oficial d'Apple Logic que, en el cas d'haver de realitzar una segona convocatòria, s'haurà d'abonar 75€ en concepte de taxa d'examen)