DIPLOMA DE PRODUCCIÓ MUSICAL

Cursos Online
2 anys
4.500 €
*Precio del primer año | Plazas limitadas
Matricula 2019 - 2020 oberta !
Online
28 de setembre
Descripció

El Diploma de Producció Musical consisteix en un cicle formatiu professional de dos anys de durada proposat per Microfusa. Al concloure aquest cicle existeix la possibilitat de finalitzar un grau universitari (BA Hons) a Anglaterra, mitjançant la consecució del curs de pràctiques presencial a Microfusa per poder accedir al tercer curs a la Solent University. 

Aquest curs ofereix la millor preparació per treballar en un entorn professional, utilitzant les eines i els suports tecnològics utilitzats, tant en l’entorn de la música electrònica, com en gravacions acústiques i mescles realitzades a estudis professionals de gravació. Al mateix temps, la formació programada ajuda a millorar la creativitat musical. 

També es treballen en profunditat els principis del llenguatge i la composició musical, la història de la música i de les produccions musicals. Entre les diverses matèries cal destacar els amplis conceptes relacionats amb la indústria de la música, contractes, promoció, drets, etc. Un altre aspecte important és la incorporació de classes d’anglès amb professor nadiu i productor musical, les quals ajuden a preparar possibles exàmens d’accés universitari i a reforçar el llenguatge tècnic. 

L’estructura del curs està dividida en tres parts, d’un trimestre de durada cada una. Al tractar-se d’un curs online, tota l’activitat té lloc al nostre campus virtual, accessible des de qualsevol dispositiu personal, ja sigui ordinador, tablet o mòbil.

Al campus s’hi troben tots els continguts i recursos, es realitzen tasques i discussions en grup, es desenvolupen projectes musicals i es contacta tant amb professors com amb la resta de companys i companyes del curs, administrant el temps segons les teves necessitats i disponibilitat per poder gaudir d’una experiència d’aprenentatge satisfactòria i completa.

* Veure l’apartat de titulacions superiors per consultar les titulacions establertes amb la universitat.

Temari

DIPLOMA EN PRODUCCIÓ MUSICAL


Primer any

Tecnologia d'àudio: Interfícies i seqüenciadors MIDI i d'àudio. Àudio digital. EQ i filtres, processadors de dinàmica, efectes de modulació, Vocoders i efectes especials. La mescla. Introducció a la masterització.

Connexions d'àudio i MIDI Configuració de l'estudi del projecte. Producció amb maquinari. Edició i processament d'àudio. Enregistrament de veus, instruments electrònics i acústics.

Instruments electrònics, disseny de so i síntesi: La física del so. Introducció a sintetitzadors, instruments virtuals, biblioteques de mostres, samplers i caixes de ritmes. Processament avançat. Síntesi sustractiva i modelatge analògic. Síntesi de modulació. Anàlisi espectral i les seves aplicacions. Disseny de so amb mostrejadors.

Teoria de la música i producció: Tempo, compassos, estructures, escales. Els fonaments de la melodia: baixos i leads. Quantificació i humanització. Harmonia i acords. Composició i anàlisi musical: patrons, efectes, processament i estructura de l'arranjament. Gèneres musicals.

Programari: Certificació oficial de Ableton Live (101). Certificació oficial Apple Logic Pro 101. Native Instruments. Propellerhead Reason.

Història de la música: Les tendències musicals actuals; artistes i bandes independents i alternatius. Música de finalització de segle XX: la dècada de 2000. Música alternativa i electrònica dels anys 90. Rock i pop en els 80. Pop espanyol i rock Música dels anys 70, 60, Jazz, world music, folk, clàssica i experimental.

Anglès: Vocabulari general i específic de l'entorn de la tecnologia i la producció musical. Gramàtica, conversa i lectura. (professors natius en Anglès).

Projectes i Exercicis: Dos projectes de producció individuals, Un projecte guiat en classe, preproducció, enregistrament, arranjaments, mescla i masterización. Un projecte en producció de música audiovisual.


Segon any 

Tecnologia d'àudio: Sistemes d'àudio en un estudi d'enregistrament professional. Electrònica. Taules de mescla. Micròfons. Altaveus i sistemes d'amplificació. Sistemes d'enregistrament. Àudio digital. Processadors de maquinari. Sistemes de sincronització i automatització.

Tècniques d'enregistrament d'estudi: Arxius MIDI. Enregistrament de veus, guitarres i percussió. Enregistrament de banda: bateria, baix elèctric, teclats, veus i guitarres. Edició, correcció de temps i ajust. Mescla amb equip analògic i mescla digital utilitzant programari i controladors.

So i acústica: La física del so. L'acústica dels espais. Reverberació i ressò.

Mastering digital: L'estudi de masterització. Psicoacústica Processament de senyal: EQ i filtres, dinàmica (compressió i limitació), expansió, processadors multibanda. Reverb. Dithering. Canals de distribució. Distribució digital. Metadades.

Anàlisis de produccions musicals: Història i desenvolupament de sistemes d'enregistrament i amplificació. Un estudi de la música produïda des de principis del segle XX fins als anys 50. L'evolució de les tècniques d'enregistrament i producció des dels anys 60 fins al present. Els productors, segells discogràfics i estudis més importants.

La indústria de la música i el negoci: Drets d'autor, patents de drets d'autor, Creative Commons, drets d'interpretació, productors / segells fonogràfics (multinacionals i independents), contractes legals, distribució digital, monetització a les xarxes. La indústria discogràfica. Editors Música en línia i agregadores digitals. Producció executiva i artística de la música. Conceptes de màrqueting: promoció i distribució. Promoció personal a través de blogs, xarxes socials.

Llenguatge i teoria de la música: Escales (harmònica menor, melòdica menor i altres) i harmonia (dominants secundàries i la resta de concordes), escriptura de cançons amb intercanvis modals.

Anglès: Vocabulari general i específic de l'entorn de la tecnologia i la producció musical. Gramàtica, conversa i lectura. (professors natius en Anglès). Preparació per a la certificació IELTS necessària per a aquells que vulguin continuar els seus estudis a Anglaterra.

Programari: Official Avid Protools 101, 110 i 201.

PROJECTES FINALS: Producció d'una banda: Es tracta d'un projecte en grup (3 alumnes) per portar a una banda musical una proposta de producció. Inclou l'enregistrament en l'estudi i la promoció de la banda.
Auto-producció. Treball personal, desenvolupat en l'àmbit electrònic o virtual.


Les estacions de treball de l'escola i els estudis estan disponibles perquè els estudiants puguin practicar els conceptes apresos i completin aquest curs. Els espais oferts s'assignen segons els requisits del treball i el desenvolupament del curs.

Requisits

Acadèmics

 • Recomanable haver cursat estudis de Batxillerat o equivalents. Alumnes amb estudis inferiors hauran de realitzar una entrevista amb el director del curs. 
 • Aquest curs de dos anys permet accedir a un tercer any universitari (top up course) a Anglaterra, a la Solent University.

Per poder ingressar a aquesta universitat i d’aquesta manera finalitzar uns estudis de grau universitari, els requisits d’accés són:

 • Batxillerat (qualsevol modalitat),
 • Certificat d’anglès IELTS amb qualificació mínima de 6 parlat i escrit,
 • Realitzar el curs de pràctiques presencials a les instal·lacions de Microfusa
 • Haver superat satisfactòriament les assignatures del Diploma, segons els requeriments del centre.

Tots aquets requisits s’han de complir en el moment de realitzar la inscripció a la universitat, que acostuma a ser el mes de juny anterior a l’inici del seu curs. Això permet a l’alumne acabar de perfeccionar el seu nivell d’anglès i, en alguns casos, acabar els estudis de Batxillerat


Tècnics

Per dur a terme el curs són necessaris els següents dispositius:

 • Interfície d’àudio (dos entrades i dos sortides analògiques)
 • Controlador musical MIDI (de teclat)
 • Auriculars d’estudi
 • Micròfon dinàmic i de condensador (2n any)
 • DAW 1er any  (a escollir entre Ableton Live* o Apple Logic Pro)
 • DAW 2n any. Avid Protools*.

*Possibilitat d’adquirir llicències educacionals (entre el 40% i 50% de dte.)

Són recomanables a més altres dispositius

Monitors d’estudi de camp proper

Horari

Cada any, els cursos online tenen inici al més d’octubre i les activitats i els mòduls formatius es van desenvolupant segons el calendari, per tant els estudiants són els responsables d’administrar el seu temps i la seva dedicació setmanal, tot i que és convenient prendre com a referència la càrrega lectiva especificada a l’apartat de requisits

Les classes magistrals es realitzen en streaming, (en funció de la programació acadèmica) en dies i franges horàries específiques, encara que posteriorment es poden consultar mitjançant les gravacions realitzades d’aquestes.


Metodologia

Aquest curs és íntegrament online, i és una experiència radicalment diferent d’un curs presencial, ja que ni els companys ni els professors estan ubicats al mateix espai ni coincideixen al mateix temps.

Totes les activitats, tant les individuals com les grupals, es duen a terme en un entorn d’aprenentatge virtual, el qual està moderat i dinamitzat per diversos professors especialitzats i amb una extensa experiència professional en les matèries impartides. Aquests, donen suport constant i asseguren una experiència d’aprenentatge completa, estimulant i satisfactòria. El campus virtual és accessible en qualsevol moment, a qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu personal (ordinador, tablet i mòbil), fet que permet una gran flexibilitat en l’experiència d’aprenentatge.

Dins el nostre entorn virtual hi ha diferents activitats d’aprenentatge. D’una banda tenim la consulta de continguts online, que proveeixen els conceptes necessaris per dur a terme les pràctiques. Els qüestionaris autoavaluaves permeten observar el progrés en l’assimilació d’aquets conceptes i avançar cap a altres conceptes i idees més complexes. S’hi inclouen altres mètodes d’avaluació complementàries i individuals com els exercicis d’entrega, relacionats freqüentment amb aspectes tècnics (ús de la DAW, processat, mescla, etc) o amb assajos d’investigació

Per complementar l’autoaprenentatge, el curs fereix algunes classes magistrals (en streaming, en funció de la programació acadèmica) destinades a aprofundir en aspectes pràctics i oferir una visió personalitzada de la temàtica a càrrec dels nostres propis professors, aportant el seu bagatge i experiència personal.

La nostra metodologia també es fonamenta en la realització de projectes, els fòrums de discussió i el treball en grup (en cas de que hi hagi suficients alumnes), els quals es basen en l’aprenentatge learning by doing, la feina corporativa i el desenvolupament de la capacitat crítica en l’anàlisi d’informació com atributs indispensables dels estudiants per la seva futura inserció al món laboral.

La comunicació amb el centre i els professors es pot donar de dos maneres diferents. D’una banda, sense sincronia en el temps, utilitzant el sistema de missatgeria interna o els fòrums i, d’una altra, els xats sincronitzats (a les classes magistrals).

L’avaluació de totes les activitats es recull a un llibret de notes que cada alumne pot consultar per examinar el seu progrés. Degut a què s’avaluen totes les activitats, és indispensable que els alumnes mantinguin un ferm i continuat compromís al llarg del curs. Compromís que es veurà reforçat i recolzat pel seguiment dels tutors i del mateix centre.

Tots els treballs realitzats durant el curs són importants i un dels objectius és reflectir el resultat de l’aprenentatge a un portfoli digital que mostri els projectes i activitats que s’han dut a terme.

Mètodes de pagament

Convocatòria Octubre

 • Reserva de plaça: 300€
 • 1er any: pagament únic (2): 4.200€
 • 2n any: pagament únic (2): 4.500€

Total dels dos anys en la modalitat de pagament al comptat = 9.000€


OPCIONS DE FINANCIACIÓ

Pots finançar fins a 3.000€ en 3, 6 o 9 mesos amb Sequra. Per accedir a aquesta opció has de seguir els passos següents:

 • Inicia el procés d’inscripció, fent click a “Matricula’t”
 • Selecciona, a mètodes de pagament, “pagar tot el curs”
 • Omple les teves dades personals
 • Per últim, a la passarel·la de pagament selecciona “Pagament amb Sequra” com a opció de pagament.

Observacions

 • (2) La data límit per realitzar el primer pagament o pagament únic és el 14 de setembre. 
 • El cost inclou ampli material didàctic, en propietat de l’escola, en format de campus virtual propi.
 • També inclou els llibres electrònics sol·licitats pels fabricants per els cursos oficials. 

Otras opciones: