COMPOSICIÓ DE MÚSICA ELECTRÓNICA Certificació Professional

Cursos Online
9 mesos
1.695 € 1.795 €
Plazas limitadas
Rebajado
Convocatoria abierto octubre 2019
Ciutats i convocatòries
Si us plau, espereu...
 • ONLINE - Octubre 2020
Descripció

El curs de Composició de Música Electrònica està enfocat a l’estudi dels fonaments de la música aplicada sobretot als entorns tecnològics. La música electrònica i els medis per produir-la estan cada vegada més estesos. Aquest fet ha propiciat que molts aficionats s’hagin apropat a la creació musical d’una manera diferent a la que coneixíem fins ara en altres modalitats musicals. LA figura del DJ-Productor, del productor de música electrònica o, simplement, del productor, han emergit com sinònims de compositor mitjançant medis electrònics o eines informàtiques.

No obstant, la carència de coneixements de teoria musical pot restar efectivitat a les expressions creatives. Per aquest motiu, el curs de Composició aborda els aspectes teòrics del llenguatge musical. Des del tempo i la tonalitat, expressada a través del ritme i la melodia, fins l’harmonia i l’estructura, tot i que des d’un enfoc que té com a destinació l’ús en el context de la música electrònica.

Al curs es combinen tant aspectes teòrics com d’interpretació musical, anàlisi de temes i tendències musicals i, per descomptat, composició d’arranjaments (ritmes de percussió, melodies, progressions d’acords, estructures...) de manera que les creacions estiguin sustentades en una base musical sòlida.

Temari

Primera part

 • Figures rítmiques. Tipus de notes i altres connotacions rítmiques com el treset. Patrons rítmics. Contratemps, síncopa.
 • Tipus de compàs. Compassos binaris, terciaris i d’amalgama. Reixeta de temps. El tempo musical. Estructures de temes.
 • Notes de l’escala cromàtica. El pentagrama i les claus. Sostingut, bemoll i becaire. Posició de les notes en el teclat.
 • Intervals musicals. Escolta de cada un d’ells i la seva relació de consonància.
 • Escales major i menor. Notes de què estan composades, relació entre les seves notes, relació entre les dos escales. Escolta de temes en les dues escales.
 • Armadura: saber trobar l’armadura de totes les escales majors i menors.
 • Cicle de quintes i de quartes. Escolta dels cicles i la seva aplicació a les armadures.

Segona part

 • Entendre una partitura. Signes de repetició, indicacions de tempo, dinàmica i articulacions per aconseguir melodies més orgàniques.
 • Acords tríada. Tipus d’acords de l’escala major i menor. Escolta d’acords i construcció dels mateixos.
 • Funcions i moviments de les melodies. Anàlisi de melodies en relació amb l’harmonia.
 • Acords de quatríada i altres acords amb tensions. Tipus d’acords de l’escala major i menor. Escolta dels acords i construcció.
 • Funcions harmòniques de cada grau de l’escala major i de l’escala menor. Sensacions que transmet cada acord.
 • Cadències en el camp harmònic major i menor. Introducció a l’escala menor harmònica i melòdica.

Tercera part

 • Altres escales musicals. Creació i escolta de les escales pentatòniques, de blues, espanyola...
 • Modes grecs. Creació i escolta del reste de modes: dòrica, frígia, lídia...
 • Acords d’intercanvi modal. Aconseguir harmonies més complexes amb acords amb alteracions.
 • Dominants secundaris. Altres formes d’alterar, creant tensions, per aconseguir harmonies més riques.
Requisits

Personals

 • Ser major de 16 anys

Tècnics

Per portar a terme el curs són necessaris els següents dispositius:

 • Controlador musical MIDI (de teclat)
 • Auriculars d’estudi
 • DAW (Apple Logic Pro o una altra amb editor de partitures)

Dedicació setmanal

Hores d’estudi personal de la matèria i la pràctica:

Entre nou i dotze hores setmanals, variables segons les activitats programades.


Metodologia

Aquest curs és íntegrament online, i és una experiència radicalment diferent d’un curs presencial, ja que ni els companys ni els professors estan ubicats al mateix espai ni coincideixen al mateix temps.

Totes les activitats, tant les individuals com les grupals, es duen a terme en un entorn d’aprenentatge virtual, el qual està moderat i dinamitzat per diversos professors especialitzats i amb una extensa experiència professional en les matèries impartides. Aquests, donen suport constant i asseguren una experiència d’aprenentatge completa, estimulant i satisfactòria. El campus virtual és accessible en qualsevol moment, a qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu personal (ordinador, tablet i mòbil), fet que permet una gran flexibilitat en l’experiència d’aprenentatge.

Dins el nostre entorn virtual hi ha diferents activitats d’aprenentatge. D’una banda tenim la consulta de continguts online, que proveeixen els conceptes necessaris per dur a terme les pràctiques. Els qüestionaris autoavaluaves permeten observar el progrés en l’assimilació d’aquets conceptes i avançar cap a altres conceptes i idees més complexes. S’hi inclouen altres mètodes d’avaluació complementàries i individuals com els exercicis d’entrega, relacionats freqüentment amb aspectes tècnics (ús de la DAW, processat, mescla, etc) o amb assajos d’investigació

Per complementar l’autoaprenentatge, el curs fereix algunes classes magistrals (en streaming, en funció de la programació acadèmica) destinades a aprofundir en aspectes pràctics i oferir una visió personalitzada de la temàtica a càrrec dels nostres propis professors, aportant el seu bagatge i experiència personal.

La nostra metodologia també es fonamenta en la realització de projectes, els fòrums de discussió i el treball en grup (en cas de que hi hagi suficients alumnes), els quals es basen en l’aprenentatge learning by doing, la feina corporativa i el desenvolupament de la capacitat crítica en l’anàlisi d’informació com atributs indispensables dels estudiants per la seva futura inserció al món laboral.

La comunicació amb el centre i els professors es pot donar de dos maneres diferents. D’una banda, sense sincronia en el temps, utilitzant el sistema de missatgeria interna o els fòrums i, d’una altra, els xats sincronitzats (a les classes magistrals).

L’avaluació de totes les activitats es recull a un llibret de notes que cada alumne pot consultar per examinar el seu progrés. Degut a què s’avaluen totes les activitats, és indispensable que els alumnes mantinguin un ferm i continuat compromís al llarg del curs. Compromís que es veurà reforçat i recolzat pel seguiment dels tutors i del mateix centre.

Tots els treballs realitzats durant el curs són importants i un dels objectius és reflectir el resultat de l’aprenentatge a un portfoli digital que mostri els projectes i activitats que s’han dut a terme.

Objectius

Durant el curs s’abordaran els aspectes musicals més rellevants de la composició musical, com son:

 • Com es poden determinar la tonalitat i el mode d’un tema musical
 • Quina és l’estructura d’un acord?
 • Com puc saber quan es produeixen dissonàncies entre línies melòdiques?
 • Per què és important analitzar els temes musicals?
 • Quina importància té la interpretació en l’àmbit de la música electrònica? 

 

Horari

Cada any, els cursos online tenen inici al més d’octubre i les activitats i els mòduls formatius es van desenvolupant segons el calendari, per tant els estudiants són els responsables d’administrar el seu temps i la seva dedicació setmanal, tot i que és convenient prendre com a referència la càrrega lectiva especificada a l’apartat de requisits

Les classes magistrals es realitzen en streaming, (en funció de la programació acadèmica) en dies i franges horàries específiques, encara que posteriorment es poden consultar mitjançant les gravacions realitzades d’aquestes.

Mètodes de pagament

Convocatòria Octubre (9 mesos de durada)

 • Reserva de matrícula: 300€
 • Un únic pagament de: 1.650€*

Cost total del curs: 1.950€

OPCIÓ DE FINANCIACIÓ

Pots finançar en 3, 6 o 9 mesos amb Sequra. Per accedir a aquesta opció has de seguir els passos següents:

 • Inicia el procés d’inscripció, fent click a “Matricula’t”
 • Selecciona, a mètodes de pagament, “pagar tot el curs”
 • Omple les teves dades personals
 • Per últim, a la passarel·la de pagament selecciona “Pagament amb Sequra” com a opció de pagament.

Observacions

 • *El pagament del curs s’ha de realitzar abans del 14 de setembre de 2019.
 • Aquest curs té un límit de 20 alumnes per grup.
 • Les places es reserven per ordre d’inscripció.