DJ Iniciació | Ús de controladores

Cursos Presencials
11 setmanes
895 €
Matricula gener 2020 oberta
Ciutats i convocatòries
Si us plau, espereu...
 • Barcelona - Julio 2021 (modalidad intensivo)
 • Barcelona - Octubre 2021
 • Madrid - Octubre 2021
 • Barcelona - Enero 2021
 • Madrid - Enero 2021
DISPONIBLE EN:
BARCELONA - MADRID
Descripció

El curs de DJ Iniciació | Controladores t’ofereix una introducció a l’àmbit professional del DJ des de la perspectiva d’aplicacions i sistemes informàtics de reproducció amb controladores remotes. Tant el contingut com les activitats van enfocades al disseny, preparació i configuració d’una sessió DJ, ja sigui des del punt de vista artístic, tècnic o promocional. Per això s’analitzen els gèneres i tendències dins de la música electrònica de ball, els diferents conceptes de barreja (amb efectes, amb loops, harmonies, etc) així com la configuració de l’equip informàtic i les aplicacions de barreja.

Bona part del curs es fonamenta en exercicis i activitats amb els quals posar a prova aquets mateixos conceptes. Els projectes de sessió DJ permeten dur a terme tots els aspectes teòrics que es presenten i t’ajudaran a crear les teves pròpies mixtapes amb què començar a donar-te a conèixer.

El curs disposa, a més, d’ una completa guia al nostre campus virtual, accessible des de qualsevol dispositiu personal, ja sigui ordinador, tablet o mòbil.

Temari
 • Cabina de DJ, equip i configuració
 • Gèneres musicals
 • Estructures musicals
 • Iniciació a la barreja
 • Barreja amb FX, loops i mostres
 • Barreja harmònica.
 • Preparació de la sessió
 • Promoció i psicologia del DJ
 • Posicionament com artista a xarxes socials i promoció personal
 • Sales professionals per DJ
 • Eines de software i controladores: Serato y Traktor
 • Eines de software i controladores: Rekordbox de Pioneer DJ
Requisits

Personals

 • Per a majors de 16 anys

Materials

El curs ofereix tots els materials necessaris per realitzar-lo, així com també la disponibilitat d’estudis per fer pràctiques lliures per a l’estudi i aprenentatge del curs.
Els següents dispositius són recomanables:

 • Auriculars DJ
 • Aplicació de reproducció virtual (a escollir entre NI Traktor o Serato DJ)
 • Controladora/Interfície d’àudio compatible amb l’aplicació escollida
Objectius
 • Com s’organitza una sessió DJ i quin equip és el més adient per aquesta?
 • Quins aspectes musicals s’han de tenir en compte a la barreja, tant rítmics com harmònics?
 • Quins tipus de barreja hi ha i quina relació tenen amb els gèneres musicals?
 • Com es poden integrar els loops i efectes en una sessió?
 • Com es deu preparar la imatge artística d’un DJ?
Horari

ESCOLA A BARCELONA

Convocatòria d’ octubre 2020, les classes es realitzaran els dimarts i dijous. (exceptuant festius escolars)
Es pot escollir el torn horari entre els següents:

 • Grup de matí: 08:30h a 11:30h
 • Grup de matí: 11:30h a 14:30h
 • Grup de tarda: 16:00h a 19:00h
 • Grup de nit: 19:00h a 22:00h

Convocatòria d’ abril 2020, les classes es realitzaran els dimarts i dijous. (exceptuant festius escolars)
Es pot escollir el torn horari entre els següents:

 • Grup de matí: 11:30h a 14:30h
 • Grup de tarda: 16:00h a 19:00h

Convocatòria d’ juliol 2020, les classes es realitzaran de dilluns a divendres, en el següent torn horari:

 • Grup de tarda: 16:00h a 19:00h

Convocatoria de gener 2020 , les classes se realitzaran los dimarts y dijous en el siguiente turno horario:

 • Grup de nits: 19:00h a 22:00h

ESCOLA A MADRID

Convocatòria d’ octubre 2020, les classes es realitzaran els dimarts i dijous dins del següents horaris:

 • Grup de matí: 11:00h a 14:00h
 • Grup de tarda: de 16:00h a 19:00h.

La metodologia emprada al curs presencial està basada en el format blended learning, mitjançant activitats que es desenvolupen a les nostres aules i estudis, amb el recolzament del nostre campus virtual. Aquestes activitats involucren pràctiques col·laboratives, classes magistrals, fòrums de discussió i projectes en grup entre d’altres. Els continguts són accessibles on-line, poden consultar-se en qualsevol moment i dispositiu (ordinador, tablet i mòbil) i s’autoavaluen. 

Els fòrums de debat estimulen l’esperit crític i l’intercanvi d’idees. Les pràctiques i projectes tenen com objectiu l’aprenentatge learning by doing i la feina en col·laboració amb altres alumnes. Tot això supervisat i guiat pels professors i tutors altament especialitzats i amb una extensa experiència.


Observacions:

 • Les classes lectives s’assignaran per els torns escollits
 • Els cursos s’obren amb un mínim de 4 alumnes
 • Per consultar els horaris a altres centres i escoles autoritzades per Microfusa, si us plau contacteu amb el centre.
Mètodes de pagament

Convocatòria d’ octubre, gener i abril (3 mesos de durada)

Pagament al comptat:

 • Reserva de plaça: 150€
 • Pagament matrícula: 745€

Preu total: 895€

Pagament financiat1

 • Reserva de plaça: 150€
 • Primer pagament2: 300€
 • 2 pagaments: 235€

Preu total: 920€


Observacions

1 Per accedir al servei de finançament son imprescindibles les dates bancàries d’un compte a Espanya. Tipus d’interès TIN 5%, TAE 5,11%. Els pagaments es tramitaran per banc o caixa amb venciment mensual el dia 5 de cada mes, excepte el primer, que es farà en efectiu.
2 La data límit per realitzar el primer pagament són 14 dies naturals abans de l’inici de la convocatòria corresponent.