DJ i Producció Musical Curs extraescolar (12 a 15 anys)

Cursos Presencials
9 mesos
390 €
Preu mostrat per a cada mensualitat
Curs extraescolar per a nois i noies
Barcelona
4 de novembre
Descripció

Durant aquestl curs es treballaran els conceptes que t'ajudaran a ser un bon Dj i crear el teus propis tracks.

Curs especialment creat per a alumnes que es troben en les darrera etapa de la ESO i que volen compaginar els seus estudis amb l'aprenentatge musical des del la vessant de la creació i composició digital i DJ.

Una nova manera de descobrir i aprendre música.

Temari

Els curs tracta les següents àrees:

  • Fonaments de Música: notació i compasos. Conceptes de tonalitat.
  • La mescla musical.
  • L'equipament de la cabina de Dj.
  • Composició de tracks amb loops. Secuenciadors i llibreries.
  • Estils i époques de la música electrònica i de ball.
  • Creació de sesions de DJ.
  • Els alumnes faran una sessió demo a l'escola per Nadal (el 28 de Desembre) i a final de curs (27 de juny)
Horari

Els dijous de 18:00h a 19:00h.

Els dijous que siguin festius no es farà classe, aquesta classe no es podrà recuperar.

Mètodes de pagament

Matrícula 30€
Mensualitat (novembre a juny) 45€.

La mensualitat de novembre es paga el primer dia de classe. El reste de mensualitats es trameten per banc o caixa el dia 5 de cada mes. (del 5 de desembre al 5 de juny)